Via een migratie kunt u een gelijktijdige upgrade van uw huidige vRealize Automation-omgeving uitvoeren.

Met migratie worden alle gegevens, met uitzondering van tenants en identiteitsarchieven, verplaatst van uw huidige vRealize Automation-bronomgeving naar een doelimplementatie van de laatste versie van vRealize Automation. Bij een migratie worden tevens alle gegevens van de ingesloten vRealize Orchestrator 7.x verplaatst naar de doelimplementatie.

Met migratie wordt uw bronomgeving niet gewijzigd. Alleen worden vRealize Automation-services gestopt gedurende de tijd die nodig is om de gegevens te verzamelen en veilig naar uw doelomgeving te kopiëren. Afhankelijk van de grootte van de vRealize Automation-brondatabase kan de migratie een paar minuten tot uren duren.

U kunt uw bronomgeving migreren naar een minimale implementatie of een implementatie met hoge beschikbaarheid.

Als u uw doelomgeving in productie wilt plaatsen na de migratie, mag u uw bronomgeving niet meer gebruiken. Wijzigingen in uw bronomgeving na migratie worden niet met uw doelomgeving gesynchroniseerd.

Als uw bronomgeving is geïntegreerd met vCloud Air of vCloud Director of fysieke endpoints bevat, moet u een upgrade uitvoeren via migratie. Een migratie verwijdert deze endpoints en alles wat eraan is gekoppeld uit de doelomgeving. Een migratie verwijdert ook de VMware vRealize Application Services-integratie die werd ondersteund in vRealize Automation 6.2.5.

Opmerking: U kunt aanvullende taken voltooien om vRealize Automation virtual machines voor te bereiden voordat u de migratie uitvoert. Voordat u de migratie uitvoert, raadpleegt u het Knowledge Base-artikel 51531.

Als u migreert vanaf vRealize Automation 6.2.5, kunnen problemen optreden. Zie Scenario's voor migratie voor meer informatie.