Als u verwacht een VMware vSphere-cluster met een groot aantal objecten, bijvoorbeeld 3000 virtual machines of meer, te gebruiken, moet u het configuratiebestand van de Manager Service aanpassen door grotere waarden in te voeren. Als u deze instelling niet aanpast, lukt het mogelijk niet om grote aantallen inventarisgegevens te verzamelen.

Pas de standaardwaarde van de instellingen ProxyAgentServiceBinding en maxStringContentLength in het bestand ManagerService.exe.config aan.

Procedure

 1. Open het bestand ManagerService.exe.config in een teksteditor.
  Dit bestand vindt u meestal op C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server.
 2. Zoek de regels binding name en readerQuotas in het bestand.
   <binding name=”ProxyAgentServiceBinding” maxReceivedMessageSize=”13107200”>
       <readerQuotas maxStringContentLength=”13107200” />
  
  Opmerking: Verwar deze twee regels niet met vergelijkbare regels die de volgende tekenreeks bevatten: binding name = "ProvisionServiceBinding".
 3. Vervang de nummerwaarden die aan de eigenschappen maxReceivedMessageSize en maxStringContentLength zijn toegewezen door een grotere waarde.
  De optimale grootte hangt af van het aantal objecten dat u in de toekomst nog voor uw VMware vSphere-cluster verwacht. U kunt deze getallen bijvoorbeeld met een factor 10 verhogen om te testen.
 4. Sla uw wijzigingen op en sluit het bestand.
 5. Start de Manager Service van vRealize Automation opnieuw op.