Een systeembeheerder installeert een VDI-agent (Virtual Desktop Infrastructure) om de XenDesktop-servers te integreren met vRealize Automation.

U kunt een algemene VDI-agent installeren voor interactie met meerdere servers. Als u een exclusieve agent per server installeert voor taakverdeling of om autorisatieredenen, moet u de naam van de XenDesktop DDC-server opgeven bij het installeren van de agent. Een exclusieve agent kan alleen registratieaanvragen afhandelen die zijn gericht aan de server die is opgegeven in de configuratie.

Raadpleeg de Ondersteuningsmatrix voor vRealize Automation op de VMware-website voor informatie over ondersteunde versies van XenDesktop voor XenDesktop DDC-servers.

Installatiehost en verificatiegegevens

De verificatiegegevens waarmee de agent wordt uitgevoerd, moeten beheerderstoegang hebben tot alle XenDesktop DDC-servers waarmee de agent interactie heeft.

Vereisten voor XenDesktop

De naam die is toegekend aan de XenServer-host op uw XenDesktop-server overeenstemmen met de UUID van de Xen-pool in XenCenter. Raadpleeg De XenServer-hostnaam instellen voor meer informatie.

Elke XenDesktop DDC-server waarmee u van plan bent machines te gaan registreren, moet op de volgende manier zijn geconfigureerd:
  • Het groep-/catalogustype moet zijn ingesteld op Existing voor gebruik met vRealize Automation.
  • De naam van de vCenter Server-host op een DDC-server moet overeenstemmen met de naam van de vCenter Server-instantie zoals opgegeven in de vRealize Automation-vSphere-endpoint, zonder het domein. De endpoint moet worden geconfigureerd met een volledig gekwalificeerde naam (FQDN), en niet met een IP-adres. Het adres van de endpoint is bijvoorbeeld https://virtual-center27.domain/sdk, de naam van de host op de DDC-server moet zijn ingesteld op virtual-center27.

    Als uw vRealize Automation vSphere-endpoint is geconfigureerd met een IP-adres, moet u dit wijzigen in een FQDN. Zie IaaS-configuratie voor meer informatie over het instellen van endpoints.

Hostvereisten voor XenDesktop-agent

Citrix XenDesktop SDK moet zijn geïnstalleerd. De SDK voor XenDesktop is opgenomen in de installatieschijf voor XenDesktop.

Controleer of Microsoft PowerShell is geïnstalleerd op de installatiehost vóór de agentinstallatie. De vereiste versie is afhankelijk van het besturingssysteem van de installatiehost. Zie Microsoft Help en ondersteuning.

Het MS PowerShell-uitvoeringsbeleid is ingesteld op RemoteSigned of Unrestricted. Zie Het PowerShell-uitvoeringsbeleid instellen op RemoteSigned.

Voor meer informatie over het PowerShell-uitvoeringsbeleid, voert u help about_signing of help Set-ExecutionPolicy uit op de PowerShell-opdrachtprompt.