(Alleen bedrijfsimplementaties) Op de pagina Webrol kunt u de vRealize AutomationIaaS-website in IIS afzonderlijk configureren.

In een bedrijfsimplementatie geeft u de IaaS Windows-machine afzonderlijk op die als host fungeert voor het webonderdeel. Voor hoge beschikbaarheid worden meerdere hosts ondersteund.

Instelling Beschrijving
Naam website Pas de naam aan of laat deze ongewijzigd als de IIS-standaardwebsite.

Voorkom dat u aanvullende websites in IIS host. vRealize Automation stelt de binding op de communicatiepoort in op alle niet-toegewezen IP-adressen, waardoor geen verdere bindingen meer mogelijk zijn.

Poort Pas de poort aan of accepteer de standaardpoort 443.
IaaS-webservers IaaS-hostnaam Voer de FQDN van elke IaaS Windows-machine in die als host fungeert voor het IaaS-webonderdeel.
Gebruikersnaam Voer in de indeling DOMEIN\gebruikersnaam het serviceaccount in. Het account moet een domeinaccount met lokale beheerdersrechten op de IaaS Windows-server zijn.
Wachtwoord Voer het wachtwoord van het account in.
Installatiepad Laat deze optie uitgeschakeld als u de standaardlocatie %ProgramFiles(x86)%\VMware wilt accepteren of voer een alternatieve locatie in.

Als u meerdere IaaS-onderdelen op dezelfde Windows-machine installeert, installeert u deze allemaal in hetzelfde installatiepad.