Controleer of de vRealize Automation-toepassing PostgreSQL-database niet is geconfigureerd voor de verificatie van de lokale vertrouwensrelatie. Met zo'n configuratie zou iedere lokale gebruiker, inclusief de superuser van de database, zonder wachtwoord toegang kunnen krijgen als willekeurige PostgreSQL-gebruiker.

Opmerking: Gebruik de account Postgres-superuser voor de lokale vetrouwensrelatie.

De md5-verificatiemethode wordt aangeraden omdat deze versleutelde wachtwoorden verzendt.

De instellingen voor de clientverificatiemethode staan in het bestand /storage/db/pgdata/pg_hba.conf.
# TYPE DATABASE    USER        ADDRESS     METHOD

# "local" is for Unix domain socket connections only
local   all       postgres              trust
# IPv4 local connections:
#host  all       all        127.0.0.1/32   md5
hostssl  all       all        127.0.0.1/32   md5
# IPv6 local connections:
#host  all       all        ::1/128     md5
hostssl  all       all        ::1/128     md5

# Allow remote connections for VCAC user.
#host  vcac       vcac        0.0.0.0/0    md5
hostssl  vcac       vcac        0.0.0.0/0    md5
hostssl  vcac       vcac        ::0/0    md5
# Allow remote connections for VCAC replication user.
#host  vcac       vcac_replication  0.0.0.0/0    md5
hostssl  vcac     vcac_replication  0.0.0.0/0    md5
hostssl  vcac     vcac_replication  ::0/0    md5
# Allow replication connections by a user with the replication privilege.
#host  replication   vcac_replication  0.0.0.0/0    md5
hostssl  replication   vcac_replication  0.0.0.0/0    md5
hostssl  replication   vcac_replication  ::0/0    md5
Als u het bestand pg_hba.conf bewerkt, moet u de Postgres-server opnieuw starten door de volgende opdrachten uit te voeren. Daarna zijn de veranderingen van kracht.
# cd /opt/vmware/vpostgres/9.2/bin
# su postgres 
# ./pg_ctl restart –D /storage/db/pgdata/ -m fast