Voordat u de migratie naar vRealize Automation 7.x uitvoert, moet u een back-up maken van de HF-tabellen in uw vRealize Automation-doelomgeving.

Als u een HF hebt toegepast op uw vRealize Automation 7.x-omgeving, moet u vóór de migratie een back-up maken van de HF-tabellen en deze na de migratie herstellen.

Een back-up van de HF-tabellen maken:

mkdir /tmp/hf_tables
/opt/vmware/vpostgres/current/bin/pg_dump -U postgres --data-only -d vcac -t public.hf_patch > /tmp/hf_tables/hf_patch.sql
/opt/vmware/vpostgres/current/bin/pg_dump -U postgres --data-only -d vcac -t public.hf_patch_execution > /tmp/hf_tables/hf_patch_execution.sql
/opt/vmware/vpostgres/current/bin/pg_dump -U postgres --data-only -d vcac -t public.hf_patch_nodes > /tmp/hf_tables/hf_patch_nodes.sql
cd /tmp/hf_tables/ 
zip -r /tmp/hf_tables.zip ./

Maak een back-up van het zojuist gemaakte bestand hf_tables.zip.

Zie HF-tabellen op vRealize Automation-doel herstellen voor informatie over het herstellen van HF-tabellen na de migratie.