Er treedt een time-out op tijdens de update van de vRealize Automation replica virtual appliance wanneer u een update uitvoert van de primaire virtual applicance.

Probleem

Tijdens de update van de master virtual appliance is op het tabblad Update van de beheerinterface van de vRealize Automation-mastertoepassing een gemarkeerde replica virtual appliance te zien waarvoor de time-outlimiet van de update is bereikt.

Oorzaak

Er treedt een time-out van de update op als gevolg van een prestatie- of infrastructuurprobleem.

Oplossing

 1. Controleer de voortgang van de update van de replica virtual appliance.
  1. Meld u aan als rootgebruiker bij de beheerinterface van de vRealize Automation-replicatoepassing.

   https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

  2. SelecteerUpdate > Status en controleer de voortgang van de update.

   Doe het volgende:

 2. Start de virtuele toepassing opnieuw.
  1. Klik op Systeem.
  2. Klik op Opnieuw opstarten en bevestig uw selectie.
 3. Selecteer Cluster.
 4. Voer de FQDN van de primaire vRealize Automation virtual appliance in en klik op Deelnemen aan cluster.