Op de pagina Distributed Execution Managers configureert u de vRealize Automation Windows-machines die als host fungeren voor IaaS DEM's. Er worden meerdere DEM-hosts ondersteund.

Instelling Beschrijving
IaaS-hostnaam Voer de FQDN van elke IaaS Windows-machine in die als host fungeert voor een DEM.
Instantienaam Voer een unieke id in voor elke DEM. Alle DEM-namen moeten uniek zijn, ongeacht of ze zich op dezelfde of op andere hosts bevinden.
Gebruikersnaam Voer in de indeling DOMEIN\gebruikersnaam het serviceaccount in. Het account moet een domeinaccount met lokale beheerdersrechten op de IaaS Windows-server zijn.
Wachtwoord Voer het wachtwoord van het account in.
Omschrijving instantie Voer indien nodig een uitleg in van de werkstromen die aan elke DEM zijn gekoppeld.
Installatiepad Laat deze optie uitgeschakeld als u de standaardlocatie %ProgramFiles(x86)%\VMware wilt accepteren of voer een alternatieve locatie in.

Als u meerdere IaaS-onderdelen op dezelfde Windows-machine installeert, installeert u deze allemaal in hetzelfde installatiepad.