Als uw site poort 8444 blokkeert of anderszins reserveert, kunt u de standaard proxypoort die door VMware Remote Console wordt gebruikt, wijzigen.

Procedure

  1. Ga naar de opdrachtprompt van de vRealize Automation-toepassing als root.
  2. Open het volgende bestand in een teksteditor.
    /etc/vcac/security.properties
  3. Wijzig consoleproxy.service.port van de standaardwaarde 8444 naar een niet-gebruikte poort.
  4. Sluit security.properties en sla dit op.
  5. Start de vRealize Automation-toepassing opnieuw op.

resultaten

In een omgeving met hoge beschikbaarheid voert u dezelfde wijziging uit voor alle vRealize Automation-toepassingen.