U kunt de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing gebruiken om een vRealize Automation-ondersteuningsbundel te maken. Ondersteuningsbundels verzamelen logbestanden en helpen u of de technische ondersteuning van VMware bij het oplossen van problemen met vRealize Automation.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassingsbeheerinterface als root.
  https:// vrealize-automation-appliance-FQDN:5480
 2. Klik op vRA > Logboeken.
 3. Klik op Ondersteuningsbundel maken.
 4. Klik op Downloaden en sla het ondersteuningsbundelbestand op uw systeem op.

resultaten

Ondersteuningsbundels bevatten informatie over de vRealize Automation-toepassing en IaaS Windows-servers. Als er geen verbinding meer is tussen de vRealize Automation-toepassing en de IaaS-onderdelen, bevat de ondersteuningsbundel mogelijk geen logboeken voor de IaaS-onderdelen.

Als u wilt weten welke logboeken er zijn verzameld, pakt u de ondersteuningsbundel uit en opent u het bestand Environment.html in een webbrowser. Als er geen verbinding meer is, worden de IaaS-onderdelen rood weergegeven in de tabel met knooppunten. De IaaS-logboeken kunnen ook ontbreken omdat de beheeragentservice van vRealize Automation is gestopt op de IaaS Windows-servers die rood worden weergegeven.

Commandoregel: als u een ondersteuningsbundel wilt genereren via de commandoregel van de vRealize Automation-appliance, kunt u vcac-support of vcac-config log-bundle uitvoeren.

U kunt ook het volledige commando log-bundle uitvoeren, zoals in het volgende voorbeeld wordt weergegeven. Zie Basisbeginselen voor opdrachtregels van vRealize Automation-installatie voor algemene informatie over het uitvoeren van vra-command.

# vra-command execute --node cafe.node.497772175.21500 log-bundle --requestor va-1.mycompany.com

Parent command with id='981e3028-c99b-5c92-1bae-7d2bf5b6aaaa' was created.
Waiting for all child commands to complete...
...
Command execution result:
Command id: 3d64d122-0af1-28dd-b5a5-d932b78b3678
  Type: log-bundle
  Node id: cafe.node.497772175.21500
  Node host: va-1.mycompany.com
  Result: The command was successfully executed.
  Result description: {"path": "/opt/vmware/var/support-bundle/log/va-1.mycompany.com_cafe.node.497772175.21500-VA.zip"}

  Status: COMPLETED