Wanneer u IaaS-componenten installeert, kunt u een foutmelding krijgen bij het invoeren van de referentiegegevens voor uw virtuele toepassing.

Probleem

Nadat u de referentiegegevens hebt ingevoerd in het installatieprogramma voor IaaS, treedt er een org.xml.sax.SAXParseException-fout op.

Oorzaak

U hebt de verkeerde referentiegegevens gebruikt of een verkeerde indeling voor referentiegegevens.

Oplossing

  • Controleer of u de juiste tenant hebt gebruikt en de juiste waarden voor de gebruikersnaam.

    De SSO-standaardtenant maakt bijvoorbeeld gebruik van een domeinnaam zoals vsphere.local en niet administrator@vsphere.local.