Na migratie moet u uw Microsoft Azure-endpoint opnieuw configureren.

Voer deze procedure uit voor elk Microsoft Azure-eindpunt.

Voorwaarden

 • Migreer naar de doelversie van vRealize Automation.

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-doelconsole.

  1. Open de vRealize Automation-console met de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de virtuele doeltoepassing: https://vra-va-hostname.domain.name/vcac.

   Open voor een omgeving met hoge beschikbaarheid de console met de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de load balancer van de virtuele doeltoepassing: https://vra-va-lb-hostname.domain.name/vcac.

  2. Meld u aan als een IaaS-beheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > vRO-configuratie > Endpoints.
 2. Selecteer een Microsoft Azure-eindpunt.
 3. Klik op Bewerken.
 4. Klik op Details.
 5. Selecteer de regio in het vervolgkeuzemenu van de Azure-omgeving.
 6. Voer het oorspronkelijke clientgeheim in het tekstvak Clientgeheim in.
 7. Voer de URL van de opslag in het URI-tekstvak Azure-opslag in.

  Voorbeeld: https://mystorageaccount.blob.core.windows.net

 8. Klik op Voltooien.
 9. Herhaal deze stappen voor elk Azure-endpoint.