Op de pagina Certificaat van vRealize Appliance maakt of selecteert u het verificatiecertificaat dat in de vRealize Automation-toepassing wordt gebruikt. Als het certificaat zelfondertekend is, zien eindgebruikers het en bevestigen het wanneer ze zich aanmelden bij vRealize Automation in een browser.

Instelling

Beschrijving

Certificaatactie

Bestaande behouden

Gebruik het certificaat dat zich al in deze vRealize Automation-toepassing bevindt. Controleer de details in de onderstaande items, zoals het serienummer en de vingerafdruk.

Certificaat genereren

Gebruik de wizard om een zelfondertekend certificaat voor de vRealize Automation-toepassing te genereren.

Ondertekeningsaanvraag genereren

Maak een bestand voor aanvraag van een certificaatondertekening voor uw certificeringsinstantie. Aan de hand van een aanvraag voor certificaatondertekening kan uw certificeringsinstantie gemakkelijker een certificaat maken met de juiste waarden die u moet importeren.

  1. Voer Organisatie, Organisatie-eenheid en Landcode in (zie hieronder).

  2. Klik op Ondertekeningsaanvraag genereren.

  3. Als u het bestand voor aanvraag van een certificaatondertekening voor uw certificeringsinstantie wilt downloaden, klikt u op de koppeling die wordt weergegeven.

Importeren

Zoek een certificaatbestand in PEM-indeling zodat de wizard het aan het juiste archief kan toevoegen, en laad het voor gebruik door vRealize Automation.

Tenzij u een certificaat importeert dat u op basis van uw aanvraag van certificaatondertekening hebt gemaakt, moet u voor deze optie de persoonlijke sleutel van het certificaat, de wachtwoordzin voor de persoonlijke sleutel (indien aanwezig) en de certificaatketen invoeren.

Wanneer u een door de certificeringsinstantie verschafte PEM importeert die op basis van uw aanvraag van certificaatondertekening is gemaakt, laat u de persoonlijke sleutel en de wachtwoordzin leeg.

Gewone naam

De FQDN van de vRealize Automation-toepassing.

In bedrijfsimplementaties met hoge beschikbaarheid waarin een load balancer zich voor meerdere toepassingen bevindt, is dit item echter de FQDN van de load balancer.

Organisatie

Voer tekst in voor uw grotere afdeling of bedrijfseenheid.

Organisatie-eenheid

Voer tekst in voor uw kleinere afdeling of werkgroep.

Landcode

Voer een afkorting voor uw land van vestiging in.

Serienummer

Unieke alfanumerieke id

Vingerafdruk

Unieke alfanumerieke tekenreeks die wordt gebruikt ter identificatie van een certificaat of om certificaten met elkaar te vergelijken

Geldig van

Tijdstempel waarna het certificaat kan worden gebruikt

Geldig tot

Tijdstempel waarna het certificaat niet meer kan worden gebruikt