U kunt de poort waarop de VMware Remote Console-consoleproxy berichten zoekt aanpassen.

Procedure

  1. Open het bestand /etc/vcac/security.properties in een teksteditor.
  2. Voeg een regel met de indeling consoleproxy.service.port=8445 toe aan het bestand.

    De numerieke waarde specificeert het poortnummer van de consoleproxyserver, in dit geval 8445.

  3. Sla het CSV-bestand op en sluit het.
  4. Start de vcac-server opnieuw met gebruikmaking van de opdracht /etc/init.d/vcac-server restart.

resultaten

De proxyservicepoort wordt ingesteld op het gespecificeerde poortnummer.