U kunt uw huidige vRealize Automation-omgeving migreren naar een nieuwe release van vRealize Automation.

Alle tenants in het bronsysteem moeten opnieuw worden aangemaakt in het doel en moeten de procedure Identiteitsarchieven migreren doorlopen. Zie Identiteitsarchieven migreren naar VMware Identity Manager voor meer informatie.

Procedure

 1. Selecteer Migreren.
 2. Geef de informatie voor de vRealize Automation-brontoepassing op.
  Optie Beschrijving
  Hostnaam De hostnaam voor de vRealize Automation-brontoepassing.
  Naam hoofdgebruiker root
  Hoofdwachtwoord Het hoofdwachtwoord dat u hebt ingevoerd bij het implementeren van de vRealize Automation-toepassing.
  Locatie van migratiepakket Pad naar een bestaande directory op de vRealize Automation-brontoepassing waar het migratiepakket wordt gemaakt.
 3. Geef de informatie voor de vRealize Automation-doeltoepassing op.
  Optie Beschrijving
  Naam hoofdgebruiker root
  Hoofdwachtwoord Het hoofdwachtwoord dat u hebt ingevoerd bij het implementeren van de vRealize Automation-doeltoepassing.
  Standaardtenant

  vsphere.local

  U kunt dit veld niet wijzigen.

  Gebruikersnaam van beheerder

  beheerder

  U kunt dit veld niet wijzigen.

  Wachtwoord van beheerder

  Wachtwoord voor de gebruiker administrator@vsphere.local dat u hebt ingevoerd bij de implementatie van de vRealize Automation-doelomgeving.

 4. Voer de informatie in voor de IaaS-doeldatabaseserver.
  Optie Beschrijving
  Databaseserver De locatie van de Microsoft SQL-server waarop de herstelde vRealize AutomationIaaS Microsoft SQL-database zich bevindt. Als een benoemde instantie en niet-standaardpoort worden gebruikt, geeft u de locatie op in de indeling SERVER,POORT\INSTANTIENAAM. Als u de Microsoft SQL-doelserver configureert om de functie AlwaysOn-beschikbaarheidsgroep (AAG) te gebruiken, kan de SQL-doelserver worden ingevoerd als de naam van de AAG-listener, zonder een poort- of instantienaam.
  Naam van gekloonde database Naam van de Microsoft SQL-brondatabase voor vRealize AutomationIaaS waarvan u een back-up hebt gemaakt op de bron en die u hebt hersteld naar de doelomgeving.
  Verificatiemodus
  • Windows

   Als u de Windows-verificatiemodus gebruikt, moet de IaaS-servicegebruiker de SQL Server-rol db_owner hebben. Dezelfde rechten zijn van toepassing wanneer de SQL Server-verificatiemodus wordt gebruikt.

  • SQL Server

   SQL Server opent de tekstvakken Aanmeldingsnaam en Wachtwoord.

  Aanmeldingsnaam Aanmeldingsnaam van de SQL Server-gebruiker met de rol db_owner voor de gekloonde IaaS Microsoft SQL-database.
  Wachtwoord Wachtwoord voor de SQL Server-gebruiker met de rol db_owner voor de gekloonde IaaS Microsoft SQL-database.
  Oorspronkelijke coderingssleutel Oorspronkelijke coderingssleutel die u uit de bronomgeving ophaalt. Zie De coderingssleutel van de vRealize Automation-bronomgeving verkrijgen.
  Nieuwe wachtwoordzin Een reeks woorden waarmee een nieuwe sleutel voor versleuteling wordt gegenereerd. Deze wachtwoordzin gebruikt u elke keer als u een nieuw IaaS-onderdeel installeert in de vRealize Automation-doelomgeving.
 5. Klik op Valideren.
  De voortgang van de validatie wordt weergegeven op de pagina.
  • Als een item niet door de validatie komt, controleert u het foutbericht en het validatielogbestand in de IaaS-knooppunten. Zie Locaties van migratielogboeken voor locaties van logbestanden. Klik op Instellingen bewerken en bewerk het item met het probleem.
 6. Klik op Migreren.
  De voortgang van de migratie wordt weergegeven op de pagina.
  • Als de migratie voltooid is, worden op de pagina alle migratietaken als voltooid weergegeven.
  • Als de migratie mislukt, controleert u de migratielogbestanden in de virtual appliance en de IaaS-knooppunten. Zie Locaties van migratielogboeken voor locaties van logbestanden.
  Voer de volgende stappen uit voordat u de migratie opnieuw start.
  1. Herstel uw vRealize Automation-doelomgeving in de status die u hebt vastgelegd toen u een momentopname maakte vóór de migratie.
  2. Herstel uw IaaS Microsoft SQL-doeldatabase met de back-up van de IaaS-brondatabase.

Volgende stappen

Taken na het migreren.