Gebruik het upgrade-shellscript om de IaaS-componenten te upgraden nadat u elke vRealize Automation 6.2.5-appliance hebt bijgewerkt naar de doelrelease van vRealize Automation.

Elke bijgewerkte primaire of master-vRealize Automation-toepassing heeft een shellscript dat u kunt gebruiken om elk IaaS-knooppunt en -onderdeel te upgraden.

U kunt het upgrade-script uitvoeren door de vSphere console voor de virtual machine te gebruiken of door een SSH-consolesessie te gebruiken. Als u de vSphere-console gebruikt, voorkomt u problemen met onderbroken netwerkconnectiviteit, die de uitvoering van het script kunnen onderbreken.

Als u het script stopt tijdens de upgrade van een onderdeel, wordt het script uitgevoerd tot de upgrade voor het onderdeel is voltooid. Als andere onderdelen van het knooppunt niet zijn geüpgraded, moet u het script opnieuw uitvoeren.

Als de upgrade voltooid is, kunt u het resultaat van de upgrade bekijken door het logboekbestand voor de upgrade te openen in /usr/lib/vcac/tools/upgrade/upgrade.log.

Voorwaarden

 • Controleer of alle vRealize Automation-toepassingen correct zijn bijgewerkt.
 • Als u een IaaS-server opnieuw opstart nadat u alle vRealize Automation Appliances hebt bijgewerkt, moet u de IaaS Windows-services stoppen. Voordat u upgradet naar de IaaS-onderdelen, stopt u alle IaaS Windows-services, met uitzondering van de Management Agent-service, op de server.
 • Voordat u het upgradeshellscript op het primaire vRealize Automation-toepassingsknooppunt (de hoofdknoop) uitvoert, moet u controleren of elke service is GEREGISTREERD.
  1. Meld u aan als rootgebruiker bij de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing.

   https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

  2. Klik op Services.
  3. Controleer of elke service, met uitzondering van de IaaS-service, is GEREGISTREERD.
 • Upgrade de Management Agent op elke virtual vRealize Automation IaaS-machine.
  1. Open in een browser de pagina voor IaaS-installatie op de vRealize Automation-toepassing.

   https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480/installer

  2. Klik op Management Agent-installatieprogramma.

   Het installatieprogramma wordt standaard naar uw map Downloads gedownload.

  3. Meld u aan bij elke vRealize Automation IaaS virtual machine en voer een upgrade uit op de Management Agent met het Management Agent-installatiebestand.
 • Controleer of JAVA SE Runtime Environment 8, 64-bits, update 201 of hoger is geïnstalleerd op uw primaire IaaS-websiteknooppunt waar de Model Manager-gegevens zijn geïnstalleerd. Nadat u Java hebt geïnstalleerd, moet u de omgevingsvariabele, JAVA_HOME, instellen op de nieuwe versie.

 • Meld u bij elk IaaS-websiteknooppunt aan en controleer of de aanmaakdatum van het bestand web.config voor de wijzigingsdatum ligt. Als de aanmaakdatum van het bestand web.config gelijk is aan of later is dan de wijzigingsdatum, voer dan de procedure in Upgrade van IaaS voor website-onderdeel mislukt uit.
 • Controleer of elk IaaS-knooppunt een geüpgradede IaaS Management Agent heeft door de volgende stappen voor elk IaaS-knooppunt uit te voeren:
  1. Meld u aan bij de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing.
  2. Selecteer Cluster.
  3. Vouw de lijst met alle geïnstalleerde onderdelen op elk IaaS-knooppunt uit en zoek naar de IaaS-beheeragent.
  4. Controleer of de versie van de beheeragent actueel is.
 • Controleer of de back-up van de IaaS Microsoft SQL Server-database toegankelijk is voor het geval dat u deze moet terugzetten.
 • Verwijder alle verweesde IaaS-knooppunten. Zie Verweesde knooppunten verwijderen op vRealize Automation.
 • Verifieer dat er momentopnames van de IaaS-servers in uw implementatie beschikbaar zijn.

  Als de upgrade mislukt, keert u terug naar de momentopnamen en databaseback-up en probeert u de upgrade opnieuw uit te voeren.

Procedure

 1. Open een nieuwe consolesessie op het primaire of hoofdknooppunt van vRealize Automation en meld u aan met het rootaccount.
  Als u het upgradescript wilt uitvoeren met SSH, opent u een SSH-consolesessie.
 2. Wijzig directory's in /usr/lib/vcac/tools/upgrade/.
 3. Voer deze opdracht uit in de opdrachtprompt om het upgrade.properties-bestand te maken.
  ./generate_properties
 4. Open het upgrade.properties-bestand en voer alle vereiste waarden in.
  In deze tabel vindt u de vereiste waarden, die kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving. Zo zijn op een knooppunt met een DEM-werker of -orchestrator bijvoorbeeld DEM-verificatiegegevens vereist.
  Vereiste waarde Beschrijving Verificatie-indeling Voorbeeldwaarde
  web_username Gebruikersnaam voor het primaire webknooppunt. Slechts één keer vereist. Domein\gebruiker iaasDomain\webuser
  web_password Wachtwoord voor het primaire webknooppunt. Slechts één keer vereist. Wachtwoord pa$$w0rd!
  dem_username Gebruikersnaam voor de DEM-werker of DEM-orchestrator. Vereist voor elk knooppunt waarop een DEM-onderdeel is geïnstalleerd. Domein\gebruiker iaasDomain\demuser
  dem_password Wachtwoord voor de DEM-werker of DEM-orchestrator. Vereist voor elk knooppunt waarop een DEM-onderdeel is geïnstalleerd. Wachtwoord pa$$w0rd!
  agent_username Gebruikersnaam voor een agent zoals een vSphere-agent. Vereist voor elk knooppunt waarop een agentonderdeel is geïnstalleerd. Domein\gebruiker iaasDomain\agent_user
  agent_password Wachtwoord voor een agent zoals een vSphere-agent. Vereist voor elk knooppunt waarop een agentonderdeel is geïnstalleerd. Wachtwoord pa$$w0rd!
  vidm_admin_password Het VIDM-beheerderswachtwoord. Alleen vereist wanneer u een upgrade uitvoert vanaf vRealize Automation 6.2.5. vIDM_password pa$$w0rd!
  Om beveiligingsredenen wordt het bestand upgrade.properties verwijderd wanneer u het upgrade-shellscript uitvoert. De eigenschappen in het bestand zijn gedefinieerd met de informatie voor elk IaaS-onderdeel dat van de IaaS-beheeragents komt. Het is belangrijk dat alle IaaS Management Agents zijn geüpgraded en een goede status hebben voordat de shellscripts ./generate_properies of ./upgrade worden uitgevoerd. Zie Upgraden van beheeragent mislukt tijdens update als een IaaS-beheeragent een probleem heeft wanneer het upgrade-shellscript wordt uitgevoerd. Herhaal stappen 2 en 3 om het bestand upgrade.properties opnieuw te maken.
 5. Voer het upgradescript uit.
  1. Voer in bij de opdrachtprompt./upgrade.
  2. Druk op Enter.
  Met het script worden elk IaaS-knooppunt en alle hierop geïnstalleerde onderdelen weergegeven. Het script valideert elk onderdeel voordat de upgrade wordt geïnstalleerd. Als er onjuiste waarden in het bestand upgrade.properties staan, mislukt het script.

  Het kan ongeveer 30 minuten of langer duren voordat het eerste IaaS-serveronderdeel is voltooid. Tijdens de upgrade ziet u een bericht dat lijkt op Upgrading server components for node web1-vra.mycompany.com.

  Controleer het bestand upgrade.log als het upgrade-shellscript mislukt.

  U kunt het upgradescript opnieuw uitvoeren nadat u een probleem hebt opgelost. Voordat u het upgradescript opnieuw uitvoert, maakt u het bestand upgrade.properties opnieuw, opent u het en voert u alle vereiste waarden in.

 6. (Optioneel) Schakel automatische failover voor Manager Service in. Zie Automatische failover van Manager Service na een upgrade inschakelen.

Volgende stappen

Toegang tot het ingebouwde vRealize Orchestrator Control Center herstellen.