vRealize Automation gebruikt een Microsoft SQL Server-database om informatie bij te houden over de machines die het beheert en de eigen elementen en beleidsregels.

De volgende stappen beschrijven hoe u de IaaS-database kunt maken met behulp van het installatieprogramma of hoe u een bestaande lege database kunt vullen. U kunt de database ook handmatig maken. Zie De IaaS-database handmatig maken.

Voorwaarden

Procedure

 1. Klik met de rechtermuisknop op het installatiebestand setup__vrealize-automation-appliance-FQDN@5480.exe en selecteer Als administrator uitvoeren.
 2. Klik op Volgende.
 3. Accepteer de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
 4. Geef op de aanmeldpagina de verificatiegegevens voor de beheerder van de vRealize Automation-toepassing op en controleer het SSL-certificaat.
  1. Typ de gebruikersnaam (dit is root) en het wachtwoord.
   Het wachtwoord is het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij de implementatie van de vRealize Automation-toepassing.
  2. Selecteer Certificaat accepteren.
  3. Klik op Certificaat weergeven.
   Vergelijk de vingerafdruk van het certificaat met de vingerafdruk die is ingesteld voor de vRealize Automation-toepassing. U kunt het vRealize Automation-toepassingscertificaat bekijken in de clientbrowser als de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing is geopend op poort 5480.
 5. Klik op Volgende.
 6. Selecteer Aangepaste installatie op de pagina met installatietypen.
 7. Selecteer IaaS-server onder Componentselectie op de pagina met installatietypen.
 8. Accepteer de hoofdinstallatielocatie of klik op Wijzigen en selecteer een installatiepad.

  Zelfs in een gedistribueerde implementatie zou het installeren van meerdere IaaS-onderdelen op dezelfde Windows-server in bepaalde gevallen kunnen worden overwogen.

  Als u meerdere IaaS-onderdelen installeert, moet u deze altijd installeren naar hetzelfde pad.

 9. Klik op Volgende.
 10. Selecteer Database op de pagina voor aangepaste IaaS-serverinstallatie.
 11. Geef in het tekstvak Database-instantie de database-instantie op of klik op Scannen en maak uw selectie in de lijst met instanties. Als de database-instantie zich op een niet-standaardpoort bevindt, neemt u het poortnummer op in de instantiespecificatie door het formulier dbhost,SQL_port_number\SQLinstance te gebruiken. Het Microsoft SQL-standaardpoortnummer is 1443.
 12. (Optioneel) Schakel het selectievakje SSL gebruiken voor databaseverbinding in.
  Het selectievakje is standaard ingeschakeld. SSL biedt een meer beveiligde verbinding tussen de IaaS-server en de SQL-database. U moet echter eerst SSL configureren op SQL-server om deze optie te kunnen ondersteunen. Zie Microsoft Technet-artikel 189067 voor meer informatie over het configureren van SSL op SQL-server.
 13. Kies uw database-installatietype in het venster Databasenaam.
  • Selecteer Bestaande lege database gebruiken om het schema te maken in een bestaande database.
  • Typ een nieuwe databasenaam of gebruik de standaardnaam vcac om een nieuwe database te maken. Databasenamen mogen niet langer zijn dan 128 ASCII-tekens.
 14. Schakel Standaardgegevens en logboekmappen gebruiken uit als u alternatieve locaties wilt opgeven of laat dit ingeschakeld als u de standaardmappen wilt gebruiken (aanbevolen).
 15. Selecteer een verificatiemethode voor het installeren van de database in de lijst Verificatie.
  • Als u de verificatiegegevens wilt gebruiken waaronder u het installatieprogramma uitvoert om de database te maken, selecteert u Windows-id gebruiken....
  • Om SQL-verificatie te gebruiken, schakelt u Windows-id gebruiken... uit. Typ SQL-verificatiegegevens in de tekstvakken voor de gebruiker en het wachtwoord.
  Standaard wordt het Windows-servicegebruikersaccount gebruikt tijdens runtime om toegang te krijgen tot de database. Deze moet bovendien over sysadmin-rechten voor de SQL Server-instantie beschikken. De verificatiegegevens die worden gebruikt om tijdens runtime toegang te krijgen tot de database, kunnen worden geconfigureerd om SQL-verificatiegegevens te gebruiken.

  Windows-verificatie wordt aanbevolen. Wanneer u SQL-verificatie kiest, verschijnt het niet-versleutelde databasewachtwoord in bepaalde configuratiebestanden.

 16. Klik op Volgende.
 17. Voltooi de Prerequisite Check.
  Optie Beschrijving
  Geen fouten Klik op Volgende.
  Niet-kritieke fouten Klik op Overslaan.
  Kritieke fouten Als u kritieke fouten overslaat, zal de installatie mislukken. Als er waarschuwingen worden weergegeven, selecteert u de waarschuwing in het linkervenster en volgt u de instructies aan de rechterkant. Handel alle kritieke fouten af en klik op Opnieuw controleren om te controleren of alles in orde is.
 18. Klik op Installeren.
 19. Wanneer het succesbericht wordt weergegeven, schakelt u Help me bij de eerste configuratie uit en klikt u op Volgende.
 20. Klik op Voltooien.

resultaten

De database is klaar voor gebruik.