In RabbitMQ wordt standaard gebruik gemaakt van korte hostnamen voor appliances van vRealize Automation, waardoor knooppunten mogelijk geen oplossing kunnen bieden voor elkaar.

Probleem

U probeert een andere appliance van vRealize Automation toe te voegen aan de cluster en er treedt een fout op die lijkt op de volgende.

Clustering node 'rabbit@sc2-rdops-vm01-dhcp-62-2' with rabbit@company ...
Error: unable to connect to nodes [rabbit@company]: nodedown

DIAGNOSTICS
===========

attempted to contact: [rabbit@company]

rabbit@company:
 * unable to connect to epmd (port 4369) on company: nxdomain (non-existing domain)


current node details:
- node name: 'rabbitmq-cli-11@sc2-rdops-vm01-dhcp-62-2'
- home dir: /var/lib/rabbitmq
- cookie hash: 4+kP1tKnxGYaGjrPL2C8bQ==

[2017-09-01 14:58:04] [root] [INFO] RabbitMQ join failed with exit code: 69, see RabbitMQ logs for details.

Oorzaak

In uw netwerkconfiguratie kunnen appliances van vRealize Automation geen oplossing vinden voor elkaar wanneer er korte hostnamen worden gebruikt.

Oplossing

 1. Meld u voor alle appliances van vRealize Automation in de implementatie aan bij een consolesessie als root.
 2. Stop de RabbitMQ-service.
  service rabbitmq-server stop
 3. Open het volgende bestand in een teksteditor.
  /etc/rabbitmq/rabbitmq-env.conf
 4. Stel de volgende eigenschap in op waar.
  USE_LONGNAME=true
 5. Sla rabbitmq-env.conf op en sluit dit.
 6. Stel RabbitMQ opnieuw in.
  vcac-vami rabbitmq-cluster-config reset-rabbitmq-node
 7. Voer het volgende script uit op slechts één vRealize Automation-toepassingsknooppunt.
  vcac-config cluster-config-ping-nodes --services rabbitmq-server
 8. Controleer op alle knooppunten dat de service RabbitMQ is gestart.
  vcac-vami rabbitmq-cluster-config get-rabbitmq-status