Het DEM Worker-configuratiebestand gebruikt standaard het standaardinstallatiepad van de Microsoft System Center Virtual Machine Manager-console (SCVMM). Als u de SCVMM-console op een niet-standaardlocatie installeert, moet u het bestand bijwerken.

U hebt deze procedure alleen nodig als u SCVMM-endpoints en -agenten hebt.

Voorwaarden

 • Achterhaal het niet-standaardpad waar u de SCVMM-console hebt geïnstalleerd.

  Het volgende pad is het standaardpad dat u moet vervangen in het configuratiebestand.

  path="{ProgramFiles}\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin"

Procedure

 1. Stop de DEM Worker-service.
 2. Open het volgende bestand in een teksteditor.
  Program Files (x86)\VMware\vCAC\Distributed Execution Manager\instantie-naam\DynamicOps.DEM.exe.config
 3. Vind het gedeelte <assemblyLoadConfiguration>.
 4. Werk elk pad bij. Gebruik hierbij de volgende voorbeelden als richtlijn.
  <assemblyLoadConfiguration>
   <assemblies>
    <!-- List of required assemblies for Scvmm -->
    <add name="Errors" path="D:\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin"/>
    <add name="Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager" path="D:\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin"/>
    <add name="Remoting" path="D:\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin"/>
    <add name="TraceWrapper" path="D:\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin"/>
    <add name="Utils" path="D:\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin"/>
   </assemblies>
  </assemblyLoadConfiguration>
  
 5. Sla DynamicOps.DEM.exe.config op en sluit het bestand.
 6. Start de DEM Worker-service opnieuw.

resultaten

Zie DEM-werkers met SCVMM voor meer informatie.

Meer informatie over het voorbereiden van de SCVMM-omgeving en het maken van een SCVMM-endpoint is beschikbaar in Uw SCVMM-omgeving voorbereiden en Een Hyper-V-endpoint (SCVMM) maken.