U kunt de statusservice in de vRealize Automation-console gebruiken om de virtual machines te identificeren waarvoor op de softwareagent een update naar TLS 1.2 moet worden uitgevoerd.

Soms worden door de patch die is toegepast op de bronomgeving van vRealize Automation, niet alle virtual machines in de upgrade betrokken. U kunt de statusservice gebruiken om de virtual machines te identificeren waarbij op de softwareagent een update moet worden uitgevoerd naar TLS 1.2. Op alle softwareagents in de doelomgeving moet een update worden uitgevoerd voor procedures na de inrichting.

Voorwaarden

 • Migratie van vRealize Automation 7.1.x of hoger.

 • Patch voor softwareagent Als u een migratie hebt uitgevoerd vanaf vRealize Automation 7.1.x of 7.3.x.

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-doelomgeving op de primaire virtuele toepassing.

Procedure

 1. Klik op Beheer > Status.
 2. Klik op Nieuwe configuratie.
 3. Geef de aangevraagde gegevens op de pagina Configuratiedetails op.

  Optie

  Opmerking

  Naam

  Voer SW-Agent-verificatie in

  Beschrijving

  Optionele beschrijving toevoegen, zoals bijvoorbeeld Zoek softwareagents voor een upgrade naar TLS 1.2

  Product

  Selecteer het doelproduct en de versie, bijvoorbeeld vRealize Automation 7.4.0.

  Planning

  Selecteer Geen.

 4. Klik op Volgende.
 5. Selecteer op de pagina Testsuites selecteren de optie Systeemtests voor vRealize Automation en Tenanttests voor vRealize Automation.
 6. Klik op Volgende.
 7. Geef de aangevraagde gegevens op de pagina Parameters configureren op.
  Tabel 1. vRealize Automation Virtual Appliance

  Optie

  Beschrijving

  Openbaar webserveradres

  • Voor een minimale implementatie, de basis-URL voor de host van de vRealize Automation -appliance. Bijvoorbeeld https://va-host.domain/.

  • Voor een implementatie met hoge beschikbaarheid, de basis-URL voor de vRealize Automation load balancer. Bijvoorbeeld https://load-balancer-host.domain/.

  Adres SSH-console

  Volledig gekwalificeerde domeinnaam van de vRealize Automation-toepassing. Bijvoorbeeld va-host.domain.

  Gebruiker SSH-console

  root

  Wachtwoord SSH-console

  Wachtwoord voor root.

  Maximale servicereactietijd (ms)

  Accepteer de standaardwaarde: 2000.

  Tabel 2. vRealize Automation-systeemtenant

  Optie

  Beschrijving

  Systeemtenantbeheerder

  beheerder

  Wachtwoord systeemtenant

  Wachtwoord van beheerder.

  Tabel 3. vRealize Automation-schijfruimtecontrole

  Optie

  Beschrijving

  Percentage waarschuwingsdrempel

  Accepteer de standaardwaarde: 75.

  Percentage kritieke drempel

  Accepteer de standaardwaarde: 90.

  Tabel 4. vRealize Automation-tenant

  Optie

  Beschrijving

  Tenant die wordt getest

  Tenant die is geselecteerd voor de test.

  De gebruikersnaam van de materiaalbeheerder.

  De gebruikersnaam van de materiaalbeheerder. Bijvoorbeeld: admin@va-host.local.

  Opmerking:

  Deze materiaalbeheerder moet ook de rol tenantbeheerder en IaaS-beheerder hebben om alle tests te kunnen uitvoeren.

  Wachtwoord materiaalbeheerder

  Het wachtwoord van de materiaalbeheerder.

 8. Klik op Volgende.
 9. Controleer de informatie op de pagina Samenvatting en klik op Voltooien.

  De configuratie van de verificatie voor de softwareagent is voltooid.

 10. Klik op Uitvoeren op de verificatiekaart voor de softwareagent.
 11. Wanneer de test voltooid is, klikt u in het midden van de verificatiekaart voor de softwareagent.
 12. Op de pagina met verificatieresultaten voor de softwareagent, gaat u naar de pagina met de testresultaten en zoekt u naar de test Versie van softwareagent controleren in de kolom Naam. Als het testresultaat is mislukt, klikt u op de koppeling Oorzaak in de kolom Oorzaak om de virtual machines met een verouderde softwareagent weer te geven.

Volgende stappen

Zie Softwareagents op vSphere upgraden als u virtual machines met een verouderde softwareagent hebt.