Gebruik het upgrade-shellscript om de IaaS-onderdelen te upgraden nadat u elke vRealize Automation 7. 1 of hogere toepassing hebt bijgewerkt naar de vRealize Automation -release waarnaar u upgradet.

De bijgewerkte vRealize Automation-toepassing heeft een shellscript dat u kunt gebruiken om elk IaaS-knooppunt en -onderdeel te upgraden.

U kunt het upgrade-script uitvoeren door de vSphere-console voor de virtual machine te gebruiken of door een SSH-consolesessie te gebruiken. Als u de vSphere-console gebruikt, voorkomt u problemen met onderbroken netwerkconnectiviteit die de uitvoer van het script kunnen onderbreken.

Als u het script stopt tijdens de upgrade van een onderdeel, stopt het script nadat het onderdeel is geüpgraded. Als andere onderdelen van het knooppunt nog moeten worden geüpgraded, kunt u het script opnieuw uitvoeren.

Als de upgrade voltooid is, kunt u het resultaat van de upgrade bekijken door het logboekbestand voor de upgrade te openen in /opt/vmware/var/log/vami/upgrade-iaas.log.

Voorwaarden

 • Controleer Problemen oplossen bij de vRealize Automation-upgrade.
 • Controleer of alle vRealize Automation-toepassingen correct zijn bijgewerkt.
 • Als u een IaaS-server opnieuw opstart nadat u alle vRealize Automation-toepassingen hebt bijgewerkt maar voordat u de IaaS-onderdelen bijwerkt, stop dan alle IaaS-services in Windows, behalve de Manager Agent-service.
 • Voordat u het upgrade-shellscript op het vRealize Automation-mastertoepassingsknooppunt uitvoert, klikt u op Services in de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing. Controleer of elke service, met uitzondering van de IaaS-service, is GEREGISTREERD.
 • Voer de volgende stappen uit om de IaaS Management Agent handmatig op elk IaaS-knooppunt te installeren.
  1. Open in een browser de pagina voor IaaS-installatie op de toepassing.

   https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480/installer

  2. Download het Management Agent-installatieprogramma vCAC-IaaSManagementAgent-Setup.msi.
  3. Meld u aan bij elke vRealize Automation IaaS-machine en voer een upgrade uit op de Management Agent met het Management Agent-installatieprogramma. Start de Windows Management Agent-service opnieuw.
 • Controleer of JAVA SE Runtime Environment 8, 64-bits, update 181 of hoger is geïnstalleerd op uw primaire IaaS-website en Model Manager-knooppunt. Nadat u Java hebt geïnstalleerd, moet u op elk serverknooppunt de omgevingsvariabele, JAVA_HOME , instellen op de nieuwe versie.

 • Meld u bij elk IaaS-websiteknooppunt aan en controleer of de aanmaakdatum van het bestand web.config voor de wijzigingsdatum ligt. Als de aanmaakdatum van het bestand web.config gelijk is aan of later is dan de wijzigingsdatum, voer dan de procedure in Upgrade van IaaS voor website-onderdeel mislukt uit.
 • Controleer of elk IaaS-knooppunt een geüpgradede IaaS Management Agent heeft door de volgende stappen voor elk knooppunt uit te voeren:
  1. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassingsbeheerinterface als root.

   https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

  2. Selecteer Cluster.
  3. Vouw de lijst met alle geïnstalleerde onderdelen op elk IaaS-knooppunt uit en zoek naar de IaaS-beheeragent.
  4. Controleer of de versie van de beheeragent actueel is.
 • IaaS-upgrade uitsluiten.
 • Controleer of de back-up van de IaaS Microsoft SQL Server-database toegankelijk is voor het geval dat u deze moet terugzetten.
 • Verifieer dat er momentopnames van de IaaS-servers in uw implementatie beschikbaar zijn.

  Als de upgrade mislukt, keert u terug naar de momentopnamen en databaseback-up en probeert u de upgrade opnieuw uit te voeren.

Procedure

 1. Open een nieuwe consolesessie op de vRealize Automation-toepassing-host. Meld u aan met het rootaccount.
 2. Wijzig directory's in /usr/lib/vcac/tools/upgrade/.
  Opmerking: Zorg ervoor dat alle knooppunten met virtual appliances zijn geüpgraded of dat mislukte virtual appliances zijn afgesloten voordat u de automatische IaaS-upgrade start.
  Het is belangrijk dat op alle IaaS Management Agents een upgrade wordt uitgevoerd en dat ze in orde zijn voordat het ./upgrade-shellscript wordt uitgevoerd. Zie Upgraden van beheeragent mislukt tijdens update als een IaaS-beheeragent een probleem heeft wanneer het upgrade-shellscript wordt uitgevoerd.
 3. Voer het upgradescript uit.
  1. Voer in bij de opdrachtprompt./upgrade.
  2. Druk op Enter.

  Zie Updaten van de vRealize Automation-toepassing en IaaS-onderdelen voor een beschrijving van het IaaS-upgradeproces.

  Controleer het bestand upgrade-iaas.log als het upgrade-shellscript mislukt.

  U kunt het upgradescript opnieuw uitvoeren nadat u een probleem hebt opgelost.

Volgende stappen

 1. Toegang tot het ingebouwde vRealize Orchestrator Control Center herstellen.
 2. Als uw implementatie gebruikmaakt van een load balancer, schakel dan opnieuw de vRealize Automation statuscontroles en het verkeer in naar alle knooppunten.

  Zie de koppelingen naar vRealize Automation load balancing in de vRealize Automation-productdocumentatie voor meer informatie.