Controleer of de hostmachines van uw VMware-toepassing max. IPv6-adresinstellingen beperkt tot het minimaal vereiste voor systeemgebruik.

De maximale adresinstellingen bepalen hoeveel algemene unicast IPv6-adressen beschikbaar zijn voor ieder interface. De standaard is 16, maar u moet dit instellen tot precies het aantal statisch geconfigureerde algemene adressen die benodigd zijn voor uw systeem.

Procedure

 1. Voer de opdracht # grep [1] /proc/sys/net/ipv6/conf/*/max_addresses|egrep "default|all" uit op de hostmachines van de VMware-toepassingen om te controleren of ze het max. aantal IPv6-adressen correct beperken.
  Als de hostmachines geconfigureerd zijn om het maximumaantal IPv6-adressen te beperken, geeft deze opdracht de waarde 1 als resultaat.
  /proc/sys/net/ipv6/conf/all/max_addresses:1
  /proc/sys/net/ipv6/conf/default/max_addresses:1
  Als de hostmachines correct zijn geconfigureerd, is geen verdere actie nodig.
 2. Als u het max. IPv6-adressen moet configureren op hostmachines, open dan het bestand /etc/sysctl.conf in een teksteditor.
 3. Controleer de volgende vermeldingen.
  net.ipv6.conf.all.max_addresses=1
  net.ipv6.conf.default.max_addresses=1
  Als deze vermeldingen niet bestaan of als hun waarde niet op 1 is ingesteld, voegt u ze toe of werkt u de bestaande bij.
 4. Sla gemaakte wijzigingen op en sluit het bestand.