Houd tijdens het configureren van uw vRealize Automation-systeem rekening met alle van toepassing zijnde schaalbaarheidsfactoren.

Gebruikers

De vRealize Automation-toepassing is geconfigureerd voor het synchroniseren van minder dan 100.000 gebruikers. Als uw systeem meer gebruikers bevat, moet u mogelijk geheugen toevoegen aan vRealize Automation Beheer van directory's. Zie Geheugen toevoegen aan Beheer van directory's voor gedetailleerde informatie over het toevoegen van geheugen aan Beheer van directory's.

Instellingen voor gelijktijdige provisioning

VMware heeft standaardinstellingen beoordeeld en afgestemd in vRealize Automation 7.5. De volgende standaardwaarden zijn van toepassing op zowel nieuwe installaties en upgrades naar vRealize Automation 7.5.

Standaardinstelling Details
De Manager Service-peilingfrequentie is ingekort van 10 seconden tot 2 seconden in ManagerService.exe.config.
  • RepositoryWorkflowTimerCallbackMilliseconds = 2000
  • MachineRequestTimerCallbackMilliseconds = 2000
  • MachineWorkflowCreationTimerCallbackMilliseconds = 2000
Het aantal objecten verkregen per peilinginterval is weergegeven als een configuratie-instelling en verhoogd van 10 tot 100.
  • VirtualMachineObserverQueryCount = 100
Verhoogd peilinginterval van vSphere-proxyagent en het maximum aantal werkitems.
  • workitemTimeInterval = 00:00:05
  • workitemRetrievalCount = 100
  • activeQueueSize = 100

vRealize Automation verwerkt standaard slechts acht gelijktijdige inrichtingen per endpoint. Zie Gelijktijdige machine-inrichtingen configureren voor informatie over het vergroten van deze limiet.

Distributed Execution Manager - Werkers

VMware beveelt aan alle implementaties met minimaal twee DEM-Workers te starten. In 6.x kan elke DEM-Worker gelijktijdig 15 werkstromen verwerken. Dit is verhoogd naar 30 voor vRealize Automation 7.0 en hoger.

Als machines via Workflow Stubs worden aangepast, moet u voor een gelijktijdige inrichting van machines over 1 DEM-Worker per 20 machines beschikken. Een systeem dat 100 gelijktijdige inrichtingen ondersteunt, moet minimaal over 5 DEM-Workers beschikken.

Raadpleeg Analyse en afstemming van de prestaties van Distributed Execution Manager voor meer informatie over DEM-Workers en schaalbaarheid.

Schaalbaarheid van gegevensverzameling

De tijd die nodig is voor het verzamelen van gegevens is afhankelijk van de prestaties van de computerbron, het aantal machines bij de computerbron of het endpoint, het huidige systeem, de netwerkbelasting en andere variabelen. De prestaties verschillen per type gegevensverzameling.

Elk type gegevensverzameling heeft een standaardinterval die u kunt overschrijven of aanpassen. Beheerders van infrastructuren kunnen handmatig het verzamelen van gegevens voor endpoints van infrastructuurbronnen starten. Beheerders van materialen kunnen handmatig het verzamelen van gegevens voor computerbronnen starten De volgende waarden zijn standaardintervallen voor gegevensverzameling.
Tabel 1. Standaardintervallen voor gegevensverzameling
Type gegevensverzameling Standaardinterval
Inventaris Elke 24 uur (dagelijks)
Status Elke 15 minuten
Prestaties Elke 24 uur (dagelijks)

Prestaties analyseren en afstemmen

Naarmate het aantal computerbronnen voor het verzamelen van gegevens toeneemt, is het mogelijk dat de tijd die nodig is voor het verzamelen van gegevens groter wordt dan de intervaltijd tussen de gegevensverzamelingsintervallen, met name voor het verzamelen van statusgegevens. Raadpleeg de pagina Gegevens verzamelen om te bepalen of de taak voor het verzamelen van gegevens op een computerbron of endpoint op een bepaald tijdstip wordt uitgevoerd of in een wachtrij wordt gezet. Na het verzamelen van gegevens kan de waarde in het veld Laatst voltooid In wachtrij of In behandeling in plaats van een tijdstempel zijn. Als dit probleem optreedt, kunt u de interval tussen gegevensverzamelingen verkleinen om de verzamelfrequentie te verminderen.

U kunt ook per agent de limiet voor het gelijktijdig verzamelen van gegevens vergroten. vRealize Automation beperkt standaard het gelijktijdig verzamelen van gegevens tot twee keer per agent en zet aanvragen die deze limiet overschrijden in de wachtrij. Door deze beperking kunnen gegevens sneller worden verzameld zonder dat dit gevolgen heeft voor de algehele prestaties. U kunt de limiet vergroten om te profiteren van het gelijktijdig verzamelen van gegevens, maar u moet dit afwegen tegen het verlies van de algehele prestaties.

Als u de geconfigureerde limiet voor vRealize Automation per-agent vergroot, moet u wellicht de waarde van een of meer van deze time-outintervallen vergroten. Raadpleeg de documentatie voor vRealize Automation System Administration voor meer informatie over het configureren van gelijktijdige gegevensverzamelingen en time-outintervallen. Het verzamelen van gegevens met Manager Service vergt veel van de processor. Door de verwerkingskracht van de Manager Service-host te vergroten, is er minder tijd nodig voor het verzamelen van gegevens.

Met name het verzamelen van gegevens voor Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon Web Services) kan veel van de processor vergen, vooral als uw systeem gelijktijdig in meerdere regio's gegevens verzamelt en als voorheen in die regio's nog geen gegevens zijn verzameld. Dit type gegevensverzameling kan tot een algehele verslechtering van de prestaties van websites leiden. Verklein de frequentie waarmee gegevens voor Amazon Web Services worden verzameld als dit een merkbaar effect heeft op de prestaties.

Schaalbaarheid van werkstroomprocessen

De gemiddelde verwerkingstijd van werkstromen, vanaf het moment waarop de DEM Orchestrator de werkstroom begint te voorverwerken tot het moment waarop de werkstroom voltooid is, neemt toe met het aantal gelijktijdige werkstromen. De grootte van de werkstroom is afhankelijk van het aantal vRealize Automation-activiteiten, waaronder het aantal machine-aanvragen en enkele gegevensverzamelingshandelingen.