U kunt eventuele verouderde softwareagents op vSphere upgraden naar TLS 1.2 na de migratie met behulp van vRealize Automation Appliance Management.

Via deze procedure worden de verouderde Softwareagents op de virtuele machines van uw bronomgeving bijgewerkt naar TLS 1.2 en deze procedure is vereist voor migratie naar de doelrelease van vRealize Automation.

Voorwaarden

 • Patch voor softwareagent Als u een migratie hebt uitgevoerd vanaf vRealize Automation 7.1.x of 7.3.x.
 • Succesvolle migratie vanaf vRealize Automation 7.1.x of hoger.
 • U hebt de statusservice gebruikt om virtuele toepassingen te identificeren met verouderde softwareagents.

Procedure

 1. Meld u op uw primaire vRealize Automation-toepassing aan bij vRealize Automation-toepassingsbeheer als een root met het wachtwoord dat u hebt ingevoerd wanneer u de vRealize Automation-toepassing hebt geïmplementeerd.
  Open Appliance Management op de hoofdtoepassing voor een omgeving met hoge beschikbaarheid.
 2. Klik op vRA > Softwareagents.
 3. Klik op TLS 1.0, 1.1 in-/uitschakelen.
  Status van TLS 1.0 of 1.1 is ingeschakeld
 4. Geef als verificatiegegevens voor de tenant de gevraagde informatie voor de vRealize Automation-brontoepassing op.
  Optie Beschrijving
  Tenantnaam Naam van de tenant van de vRealize Automation-brontoepassing.
  Opmerking: Aan de gebruiker van de tenant moet de rol Softwarearchitect zijn toegewezen.
  Gebruikersnaam Gebruikersnaam van de tenantbeheerder op de vRealize Automation-brontoepassing.
  Wachtwoord Wachtwoord van tenantbeheerder.
 5. Klik op Testverbinding.
  Als u een verbinding tot stand hebt gebracht, wordt een bericht weergegeven.
 6. Voer voor de brontoepassing het IP-adres of de volledig gekwalificeerde domeinnaam in van de vRealize Automation-brontoepassing.
  De bron- en de doeltoepassing moeten beide dezelfde verificatiegegevens voor de tenant gebruiken.
 7. Klik op Lijst met batches.
  De tabel Keuzelijst met batches wordt weergegeven.
 8. Klik op Weergeven.
  Een tabel wordt weergegeven met een lijst met virtual machines met verouderde softwareagents.
 9. Upgrade de softwareagent voor de virtual machines waarop een upgrade kan worden uitgevoerd.
  • Als u de softwareagent van een afzonderlijke virtual machine wilt upgraden, klikt u op Weergeven voor een groep virtual machines, identificeert u de virtual machine die u wilt upgraden en klikt u op Uitvoeren om het upgradeproces te starten.
  • Als u de softwareagent voor een groot aantal virtual machines wilt upgraden, identificeert u de groep die u wilt upgraden en klikt u op Uitvoeren om het upgradeproces te starten.
  Als u meer dan 200 virtual machines gaat upgraden, kunt u de snelheid van het batchgewijze upgradeproces verhogen door waarden in te voeren voor deze parameters.
  Optie Beschrijving
  Batchgrootte Het aantal virtual machines geselecteerd voor batchgewijze upgrade. U kunt het aantal wijzigen om de snelheid van de upgrade aan te passen.
  Diepte van wachtrij Het aantal parallelle upgrades die in één keer plaatsvinden. Bijvoorbeeld: 20. U kunt het aantal wijzigen om de snelheid van de upgrade aan te passen.
  Batchfouten Het aantal REST-fouten dat teruglopen van de batchgewijze upgrade veroorzaakt Bijvoorbeeld: als u de huidige batchgewijze upgrade na 5 fouten wilt stoppen om de stabiliteit van de upgrade te verbeteren, voert u 5 in in het tekstveld.
  Batchmislukkingen Het aantal mislukte updates van softwareagents die het teruglopen van batchgewijze verwerking veroorzaken Bijvoorbeeld: als u de huidige batchgewijze upgrade na 5 fouten wilt stoppen om de stabiliteit van de upgrade te verbeteren, voert u 5 in in het tekstveld.
  Batchpolling Hoe vaak worden controles uitgevoerd om het upgradeproces te controleren. U kunt het aantal wijzigen om de snelheid van de upgrade aan te passen.
  Als het upgradeproces te langzaam verloopt of teveel mislukte upgrades oplevert, kunt u deze parameters aanpassen om de prestaties van het upgradeproces te verbeteren.
  Opmerking: Klik op Vernieuwen om de lijst met batches te wissen. Dit heeft geen invloed op het upgradeproces. Hierdoor wordt ook de informatie vernieuwd of TLS 1.2 is ingesteld of niet. Bovendien wordt, als u op Vernieuwen klikt, ook een statuscontrole uitgevoerd op de vRealize Automation-services. Als de services niet worden uitgevoerd, wordt een foutmelding door het systeem weergegeven en worden alle overige actieknoppen uitgeschakeld.
 10. Klik op TLS 1.0, 1.1 in-/uitschakelen.
  Status van TLS 1.0 of 1.1 is uitgeschakeld.