Wanneer u een omgeving of netwerk onderhoudt, moet u mogelijk een ander IP-adres toewijzen aan een bestaande vRealize Automation-appliance.

Voorwaarden

 • Maak als voorzorgsmaatregel momentopnamen van vRealize Automation-appliances en IaaS-servers.

 • Controleer in een consolesessie als rootgebruiker voor de vRealize Automation-appliances de vermeldingen in het bestand /etc/hosts.

  Zoek naar adrestoewijzingen die in strijd zijn met het nieuwe IP-adresplan en breng de nodige wijzigingen aan.

  Herhaal het proces voor het bestand Windows\system32\drivers\etc\hosts op alle IaaS-servers.

 • Sluit alle vRealize Automation-appliances af.

 • Stop alle vRealize Automation-services op IaaS-servers.

Procedure

 1. Zoek in vSphere naar de vRealize Automation-appliance die u wilt wijzigen, en selecteer Acties > Instellingen bewerken.
 2. Klik op vApp-opties.
 3. Vouw IP-toewijzing uit en schakel de optie OVF-omgeving in.
 4. Vouw OVF-instellingen uit en schakel de optie ISO-image in.

  Figuur 1. De opties OVF-omgeving en ISO-image
  Toepassingsadres, verificatiegegevens en vingerafdruk

 5. Klik op OK.
 6. Start de vRealize Automation-appliance die u wijzigt.
 7. Meld u aan als rootgebruiker bij de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

 8. Klik op het tabblad Netwerk.
 9. Klik onder de tabbladen op Adres.
 10. Werk het IP-adres bij.
 11. Klik rechtsboven op Instellingen opslaan.
 12. Sluit de vRealize Automation-appliance die u wijzigt af.
 13. Werk in DNS de vermeldingen bij voor de nieuwe IP-adressen.

  Werk alleen bestaande A-typerecords bij. Wijzig de FQDN's niet.

  Als u een load balancer gebruikt, werkt u zo nodig ook de IP-instellingen voor de load balancer bij voor back-endknooppunten, servicepools en virtuele servers.

 14. Wacht tot DNS-replicatie en zonedistributie worden uitgevoerd.
 15. Start alle vRealize Automation-appliances.
 16. Start vRealize Automation-services op IaaS-servers.
 17. Meld u aan als rootgebruiker bij de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

 18. Controleer de status van de vRealize Automation-appliances in de volgende gebieden.
  • Databaseverbindingsstatus onder Cluster

  • De RabbitMQ-status onder vRA > Berichten

  • De Xenon-status onder vRA > Xenon

  • Alle services als GEREGISTREERD onder Services