Verifieer of de Microsoft SQL-serverdatabase voldoet aan de richtlijnen die zijn opgesteld door Microsoft en VMware.

Bekijk de aanbevelingen die worden gegeven in de richtlijnen van Microsoft SQL-server voor hardening en beveiliging. Bekijk ook alle beveiligingsbulletins van Microsoft over de geïnstalleerde versie van Microsoft SQL Server. Het niet opvolgen van de aanbevelingen voor hardening kan leiden tot blootstelling aan bekende beveiligingsrisico's van Microsoft SQL Server-versies.

Zie de vRealize Automation-ondersteuningsmatrix om te controleren of uw versie van Microsoft SQL Server wordt ondersteund.

Neem contact op met uw Microsoft-leverancier voor richtlijnen voor het harden van Microsoft-producten.