De toegang tot de vRealize Orchestrator moet worden hersteld na het bijwerken van de IaaS-serveronderdelen.

Bij de upgrade naar vRealize Automation moet u deze procedure uitvoeren om de onlangs geïntroduceerde functie voor toegangscontrole op basis van rollen toe te passen. Deze procedure is bedoeld voor een omgeving met een hoge beschikbaarheid.

Voorwaarden

Maak een momentopname van uw vRealize Automation-omgeving.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassingsbeheerinterface als root.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

 2. Selecteer Cluster.
 3. Identificeer de hoofd- en replicaknooppunten.
 4. Open een SSH-sessie op elk replicaknooppunt, meld u aan als beheerder en voer deze opdracht uit:

  service vco-server stop && service vco-configurator stop

 5. Open een SSH-sessie op het hoofdknooppunt, meld u aan als beheerder en voer deze opdracht uit:

  rm /etc/vco/app-server/vco-registration-id

 6. Wijzig de directory's op het hoofdknooppunt in /etc/vco/app-server/.
 7. Open het bestand sso.properties.
 8. Als de naam van de eigenschap com.vmware.o11n.sso.admin.group.name spaties of andere Bash-gerelateerde tekens bevat die kunnen worden geaccepteerd als speciaal teken in een Bash-opdracht, zoals een apostrof (') of dollarteken ($), moet u deze stappen voltooien.
  1. Kopieer de regel met de eigenschap com.vmware.o11n.sso.admin.group.name en voer AdminGroup als waarde in.
  2. Voeg # toe aan het begin van de oorspronkelijke regel met de eigenschap com.vmware.o11n.sso.admin.group.name om een aantekening te maken bij de regel.
  3. Sla het bestand sso.properties op en sluit het.
 9. Voer deze opdracht uit:

  vcac-vami vco-service-reconfigure

 10. Open het bestand sso.properties. Als het bestand is gewijzigd, moet u deze stappen voltooien.
  1. Verwijder het #-teken aan het begin van de oorspronkelijke regel met de eigenschap com.vmware.o11n.sso.admin.group.name om de aantekening bij de regel te verwijderen.
  2. Verwijder de kopie van de regel met de eigenschap com.vmware.o11n.sso.admin.group.name.
  3. Sla het bestand sso.properties op en sluit het.
 11. Voer deze opdracht uit om de vco-serverservice opnieuw te starten:

  service vco-server restart

 12. Voer deze opdracht uit om de vco-configuratieservice opnieuw te starten:

  service vco-configurator restart

 13. Klik in de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing op Services en wacht totdat alle services in het hoofdknooppunt zijn GEREGISTREERD.
 14. Wanneer alle services zijn geregistreerd, koppelt u de vRealize Automation-replicaknooppunten aan de vRealize Automation-cluster om de vRealize Orchestrator-configuratie te synchroniseren.

Volgende stappen

Een externe vRealize Orchestrator migreren na het upgraden van vRealize Automation.