Gebruik deze tabellen om de informatie te registreren die u nodig hebt voor de migratie van uw bron- en doelomgevingen.

Voorbeeld

Tabel 1. vRealize Automation-brontoepassing
Optie Beschrijving Waarde
Hostnaam

Meld u aan bij het brontoepassingsbeheer voor vRealize Automation. Zoek de hostnaam op het tabblad Systeem. De hostnaam moet een FQDN-notatie (Fully Qualified Domain Name) hebben.

Naam hoofdgebruiker root
Hoofdwachtwoord

Het rootwachtwoord dat u hebt ingevoerd bij het implementeren van uw bron-vRealize Automation-toepassing.

Locatie van migratiepakket Pad naar een bestaande directory op de brontoepassing van vRealize Automation 6.2.x of 7.x waar het migratiepakket wordt gemaakt. De directory moet twee keer zoveel ruimte beschikbaar hebben als de grootte van de vRealize Automation-database. De standaardlocatie is /storage.
Tabel 2. vRealize Automation-doeltoepassing
Optie Beschrijving Waarde
Naam hoofdgebruiker root
Hoofdwachtwoord

Het rootwachtwoord dat u hebt ingevoerd bij het implementeren van de vRealize Automation-doeltoepassing.

Standaardtenant

vsphere.local

Gebruikersnaam van beheerder

beheerder

Wachtwoord van beheerder

Wachtwoord voor de gebruiker administrator@vsphere.local dat u hebt ingevoerd bij de implementatie van de vRealize Automation-doelomgeving.

Tabel 3. IaaS-doeldatabase
Optie Beschrijving Waarde
Databaseserver Locatie van Microsoft SQL Server-instantie waar de gekloonde database zich bevindt. Als een benoemde instantie en niet-standaardpoort worden gebruikt, geeft u de locatie op in de indeling SERVER,POORT\INSTANTIENAAM.
Naam van gekloonde database Naam van vRealize Automation 6.2.x/7.x IaaS Microsoft SQL-brondatabase die wordt gekloond voor migratie.
Verificatiemodus Selecteer Windows of SQLServer. Als u SQL Server selecteert, moet u een aanmeldingsnaam en wachtwoord invoeren.
Aanmeldingsnaam Aanmeldingsnaam voor de SQL Server-gebruiker die de rol db_owner heeft voor de gekloonde IaaS Microsoft SQL-database.
Wachtwoord Wachtwoord voor de SQL Server-gebruiker.
Oorspronkelijke coderingssleutel Oorspronkelijke coderingssleutel die u uit de bronomgeving ophaalt. Zie De coderingssleutel van de vRealize Automation-bronomgeving verkrijgen.
Nieuwe wachtwoordzin Een reeks woorden waarmee een nieuwe sleutel voor versleuteling wordt gegenereerd. Deze wachtwoordzin gebruikt u elke keer als u een nieuw IaaS-onderdeel installeert in de vRealize Automation-doelomgeving.

Volgende stappen

De coderingssleutel van de vRealize Automation-bronomgeving verkrijgen.