Stille installatie van vRealize Automation gebruikt een uitvoerbaar bestand dat verwijst naar een tekstgebaseerd antwoordbestand.

In het antwoordbestand configureert u systeem-FQDN's, accountverificatiegegevens en andere instellingen die u normaal gesproken tijdens een normale wizardgebaseerde of handmatige installatie toevoegt. Stille installatie is handig voor de volgende soorten implementaties.

  • Het implementeren van meerdere, bijna identieke omgevingen
  • Het herhaaldelijk opnieuw implementeren van dezelfde omgeving
  • Het uitvoeren van onbewaakte installaties
  • Het uitvoeren van installaties via scripts