Als uw implementatie load balancers gebruikt, schakelt u de secundaire knooppunten en statuscontroles opnieuw in en zet u time-outinstellingen voor load balancer terug.

De statuscontroles voor vRealize Automation verschillen per versie. Voor meer informatie raadpleegt u de Configuratiehandleiding over load balancing van vRealize Automation in de VMware vRealize Automation-documentatie.

Zet de time-outinstellingen van de load balancer van 10 minuten terug naar de standaardinstelling.