Omdat kwetsbaarheden in software van derden en ongebruikte software het risico op onbevoegde toegang tot het systeem en verstoring van beschikbaarheid verhogen, is het belangrijk alle software die geïnstalleerd is op VMware-hostmachines te controleren en het gebruik ervan te evalueren.

Installeer geen software die niet nodig is voor het veilige gebruik van het systeem op de VMware-hostmachines. Verwijder ongebruikte of externe software.

Inventarisatie niet-ondersteunde software-installaties

Controleer uw VMware-implementatie en inventaris van geïnstalleerde producten om te controleren of er geen externe, niet-ondersteunde software geïnstalleerd is.

Zie voor meer informatie over de ondersteuningsregels van producten van derde partijen het VMware-artikel over ondersteuning op https://www.vmware.com/support/policies/thirdparty.html.

Software van derden controleren

De installatie van software van derden die niet is getest en gecontroleerd, wordt ondersteund noch aanbevolen door VMware. Onveilige, niet-geverifieerde software van derden zonder patches die op VMware-hostmachines is geïnstalleerd, brengt het risico op onbevoegde toegang tot het systeem en verstoring van beschikbaarheid met zich mee. Als u niet-ondersteunde software van derden moet gebruiken, vraag dan de externe verkoper om advies over veilige configuratie en patching-vereisten.