Wanneer u een vRealize Automation 7.1-omgeving of hoger upgradet, gebruikt u upgradeprocedures die specifiek zijn voor deze omgeving.

Deze informatie is specifiek voor de upgrade van vRealize Automation 7.1 of hoger. Zie vRealize Automation upgraden en migreren voor informatie over andere ondersteunde upgradepaden.