(Alleen bedrijfsimplementaties) Op de pagina Manager Service-rol kunt u de vRealize Automation Windows-machine afzonderlijk configureren die als host voor de IaaS Manager Service fungeert.

In een bedrijfsimplementatie geeft u de host van de Manager Service afzonderlijk op. Dit is een Windows-service. Voor hoge beschikbaarheid worden meerdere hosts ondersteund.

Instelling Beschrijving
Active Selecteer de primaire Manager Service-host. Eventuele aanvullende hosts dienen als back-ups voor de primaire host.

Als u een installatie uitvoert met de installatiewizard, treedt een transparante failover van de service naar een back-up op wanneer zich een probleem voordoet. Zie De automatische failover van Manager Service.

IaaS-hostnaam Voer de FQDN van elke IaaS Windows-machine in die als host fungeert voor de Manager Service.
Gebruikersnaam Voer in de indeling DOMEIN\gebruikersnaam het serviceaccount in. Het account moet een domeinaccount met lokale beheerdersrechten op de IaaS Windows-server zijn.
Wachtwoord Voer het wachtwoord van het account in.
Installatiepad Laat deze optie uitgeschakeld als u de standaardlocatie %ProgramFiles(x86)%\VMware wilt accepteren of voer een alternatieve locatie in.

Als u meerdere IaaS-onderdelen op dezelfde Windows-machine installeert, installeert u deze allemaal in hetzelfde installatiepad.