Het samenvoegen van de externe PostgreSQL-database met de ingesloten PostgreSQL-database mislukt.

Probleem

Als het samenvoegen van de PostgreSQL-database bij de upgrade mislukt, kunt u dit handmatig doen.

Oplossing

 1. Zet de momentopname terug die u vóór de upgrade hebt gemaakt van de virtuele toepassing van vRealize Automation.
 2. Meld u aan bij de virtuele toepassing van vRealize Automation en voer deze opdracht uit om de upgrade te kunnen voltooien als het samenvoegen van de database mislukt.
  touch /tmp/allow-external-db

  De opdracht schakelt automatisch samenvoegen niet uit.

 3. Maak op de externe PostgreSQL-databasehost verbinding met de PostgreSQL-database met behulp van de psql-tool en voer deze opdrachten uit.
  CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "hstore";
  CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";
  CREATE SCHEMA saas AUTHORIZATION vcac;

  De gebruiker in deze opdracht is vcac. Als vRealize Automation met een andere gebruiker verbinding maakt met de externe database, vervangt u vcac in deze opdracht door de naam van die gebruiker.

  CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "citext" SCHEMA saas;
 4. Voer de upgrade uit.
  Als de upgrade is geslaagd, werkt het systeem naar verwachting met de externe PostgreSQL-database. Controleer of de externe PostgreSQL-database correct werkt.
 5. Meld u aan bij de virtuele toepassing van vRealize Automation en voer deze opdrachten uit
  /etc/bootstrap/postupdate.d/00-20-db-merge-external
  /etc/bootstrap/postupdate.d/11-db-merge-external