U installeert de vRealize Automation-update voor de vRealize Automation 6.2.5-toepassing en configureert de toepassingsinstellingen.

Ondersteuning voor een externe PostgreSQL-database wordt stopgezet vanaf vRealize Automation 7.1. Het upgradeproces voegt de gegevens toe van een bestaande externe PostgreSQL-database met de interne PostgreSQL-database die deel uitmaakt van de vRealize Automation-toepassing.

Details over de gegevens die via het CEIP worden verzameld en het doel waarvoor deze worden gebruikt door VMware vindt u bij het Trust & Assurance Center op http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html.

Sluit de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing niet tijdens het installeren van de update.

Zie Problemen oplossen bij de vRealize Automation-upgrade als u problemen ondervindt tijdens het upgraden.

Voorwaarden

 • Verifieer of u een downloadmethode hebt geselecteerd en de update hebt gedownload. Zie vRealize Automation-toepassingsupdates downloaden.

 • Voor gedistribueerde implementaties met hoge beschikbaarheid raadpleegt u Een back-up maken van uw bestaande vRealize Automation 6.2.5-omgeving.
 • Voor implementaties met load balancers controleert u of het verkeer alleen naar het primaire knooppunt wordt geleid en of de statuscontroles zijn uitgeschakeld.
 • Als u een onderdeel uit de catalogus met algemene onderdelen in uw omgeving hebt geïnstalleerd, moet u dit onderdeel verwijderen voordat u de upgrade uitvoert. Zie voor meer informatie de Common Components Catalog Installation Guide. Als deze gids niet beschikbaar is, gebruikt u de alternatieve procedure in de Checklist voor het upgraden van vRealize Automation.
 • Controleer of de jdbc:postgresql-verbindingspunten voor de database verwijzen naar het externe IP-adres van het masterknooppunt voor PostgreSQL.
  1. Open een nieuwe opdrachtprompt voor elke vRealize Automation-toepassing.
  2. Ga naar /etc/vcac/server.xml en maak een back-up van het bestand server.xml.
  3. Open server.xml.
  4. Bewerk indien nodig de vermelding jdbc:posgresql in het server.xmlbestand die verwijst naar de Postgres-database en laat deze verwijzen naar het externe IP-adres van het masterknooppunt voor PostgreSQL voor een externe PostgreSQL of naar virtuele mastertoepassingen voor een ingesloten PostgreSQL.

   Bijvoorbeeld jdbc:postgresql://198.15.100.60:5432/vcac

 • Controleer of alle opgeslagen en in behandeling zijnde aanvragen zijn voltooid voordat u de upgrade uitvoert.

Procedure

 1. Open de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing.
  1. Meld u op uw primaire vRealize Automation-toepassing aan bij vRealize Automation-toepassingsbeheer als een root met het wachtwoord dat u hebt ingevoerd wanneer u de vRealize Automation-toepassing hebt geïmplementeerd.
  2. Meld u aan met de gebruikersnaam root en het wachtwoord dat u hebt ingevoerd bij het implementeren van de toepassing.
 2. Klik op Services en controleer of elke service, met uitzondering van de iaas-service, wordt vermeld als GEREGISTREERD.
 3. Selecteer Bijwerken > Instellingen.
 4. Selecteer een van de volgende:
  • Gebruik standaardopslagplaats.
  • Gebruik cd-rom-updates
 5. Klik op Instellingen opslaan.
 6. Selecteer -status
 7. Klik op Updates controleren om te zien of een update beschikbaar is.
 8. (Optioneel) Klik bij instanties van vRealize Automation op Details in het gebied Toepassingsversie om informatie over de locatie van de releaseopmerkingen te bekijken.
 9. Klik op Updates installeren.
 10. Klik op OK.
  Er verschijnt een bericht dat aangeeft dat de update wordt uitgevoerd.
 11. (Optioneel) Voer de volgende stappen uit als u de grootte van Schijf 1 niet handmatig hebt gewijzigd in 50 GB.
  1. Wanneer het systeem u vraagt om de virtuele toepassing opnieuw te starten, klikt u op Systeem en vervolgens op Opnieuw opstarten.
   Tijdens het opnieuw opstarten past het systeem de ruimte aan die nodig is voor de update.
  2. Nadat het systeem opnieuw is opgestart, meldt u zich aan bij de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing en controleert u of elke service, met uitzondering van de iaas-service, wordt vermeld als GEREGISTREERD en selecteert u Update > status.
  3. Klik op Controleren op updates en Updates installeren.
 12. Open de volgende logbestanden om het upgradeproces te bekijken.
  • /opt/vmware/var/log/vami/updatecli.log
  • /opt/vmware/var/log/vami/vami.log
  • /var/log/vmware/horizon/horizon.log
  • /var/log/bootstrap/*.log

  Als u zich afmeldt tijdens het upgradeproces en u zich opnieuw aanmeldt voordat de upgrade is voltooid, kunt u de voortgang van de update blijven volgen in het logboekbestand. In het bestand updatecli.log wordt mogelijk informatie weergegeven over de versie van vRealize Automation waarvan u de upgrade uitvoert. De weergegeven versie wordt later in het upgradeproces ververst om de actuele versie weer te geven.

  De tijd die nodig is om de update te voltooien, is afhankelijk van uw omgeving.
 13. Klik op Telemetrie in de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing. Lees de opmerking over deelname aan het CEIP-programma (Customer Experience Improvement Program) en geef aan of u wilt deelnemen aan het programma of niet.

  Details over de gegevens die via het CEIP worden verzameld en het doel waarvoor deze worden gebruikt door VMware vindt u bij het Trust & Assurance Center op http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html.

  Zie Deelnemen aan het CEIP-programma (Customer Experience Improvement Program) voor vRealize Automation voor meer informatie over het CEIP-programma.

Volgende stappen

Uw Single Sign-On-wachtwoord bijwerken voor VMware Identity Manager.