Gebruik de volgende procedure om het vRealize Automation-infrastructuurendpoint in het ingesloten vRealize Orchestrator-doel opnieuw te configureren.

Voorwaarden

 • Succesvolle migratie naar de meest recente versie van vRealize Automation.
 • Maak verbinding met het vRealize Orchestrator-doel met de vRealize Orchestrator-client. Voor informatie raadpleegt u De VMware vRealize Orchestrator-client gebruiken in de vRealize Orchestrator-documentatie.

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen in het bovenste vervolgkeuzemenu.
 2. Klik op Inventaris.
 3. Vouw vRealize Automation-infrastructuur uit.
 4. Als u een migratie hebt uitgevoerd vanuit een minimale omgeving, identificeert u de endpoints die de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) bevatten van de host van de vRealize Automation-infrastructuur van de bron. Als u een migratie hebt uitgevoerd vanuit een omgeving met hoge beschikbaarheid, identificeert u de endpoints die de FQDN bevatten van de load balancer van de brontoepassing.
  Als u endpoints met de FQDN vindt, voert u deze stappen uit. Als u geen endpoints met de FQDN vindt, voert u deze stappen uit.
  1. Klik op Werkstromen.
  2. Klik op de knop Uitvouwen om Bibliotheek > vRealize Automation > Infrastructuurbeheer > Configuratie te selecteren.
  3. Voer een van de volgende stappen uit.
   • Als u een migratie hebt uitgevoerd vanuit een minimale omgeving, voert u de werkstroom IaaS-host verwijderen uit voor elk endpoint dat de FQDN bevat van de host van de vRealize Automation-broninfrastructuur.
   • Als u een migratie hebt uitgevoerd vanuit een omgeving met hoge beschikbaarheid, voert u de werkstroom IaaS-host verwijderen uit voor elk endpoint dat de FQDN bevat van de load balancer van de host van de vRealize Automation-broninfrastructuur.
  1. Klik op Bronnen.
  2. Klik op het updatepictogram op de bovenste werkbalk.
  3. Klik op de knop Uitvouwen om Bibliotheek > vCAC > Configuratie te selecteren.
  4. Voer een van de volgende stappen uit.
   • Als u een migratie hebt uitgevoerd vanuit een minimale omgeving, verwijdert u elke bron die een host-eigenschap heeft met de FQDN van de host van de vRealize Automation-broninfrastructuur.
   • Als u een migratie hebt uitgevoerd vanuit een omgeving met hoge beschikbaarheid, verwijdert u elke bron die een host-eigenschap heeft met de FQDN van de load balancer van de host van de vRealize Automation-broninfrastructuur.
 5. Klik op Werkstromen.
 6. Klik op de knop Uitvouwen om Bibliotheek > vRealize Automation > Configuratie te selecteren.
 7. Als u de vRealize Automation-doelinfrastructuurhost wilt toevoegen, of de host voor load balancing als u een migratie hebt uitgevoerd naar een implementatie voor hoge beschikbaarheid, voert u de werkstroom De IaaS-host van een vRA-host toevoegen uit.