U dient de SQL-database te upgraden en alle systemen te configureren waarop IaaS-onderdelen zijn geïnstalleerd. U kunt deze stappen gebruiken voor minimale en gedistribueerde installaties.

Opmerking: Het IaaS-installatieprogramma dient zich te bevinden op een machine waarop de IaaS-onderdelen staan die u wilt upgraden. U kunt het installatiebestand normaal niet vanaf een externe locatie uitvoeren. Alleen voor de Microsoft SQL-database kan dit wel. In dat geval kunt u een externe upgrade uitvoeren vanaf het webknooppunt.

Verifieer dat er momentopnames van de IaaS-servers in uw implementatie beschikbaar zijn. Als de upgrade mislukt, kunt u terugkeren naar de momentopname en opnieuw proberen de upgrade uit te voeren.

Voer de upgrade zo uit dat services in de volgende volgorde worden geüpgraded:
 1. IaaS-websites

  Als u een load balancer gebruikt, moet u het verkeer naar alle niet-primaire knooppunten uitschakelen.

  Voltooi de upgrade op één server voordat u de upgrade uitvoert voor de volgende server die een websiteservice uitvoert. Start met de server waarop het Model Manager Data-onderdeel is geïnstalleerd.

  Bij een handmatige externe upgrade van de Microsoft SQL-database moet u eerst de externe SQL upgraden voordat u het webknooppunt upgradet. U kunt de externe SQL extern upgraden vanaf het webknooppunt.

 2. Manager Services

  Upgrade de actieve Manager Service voordat u de passieve Manager Service upgradet.

  Als SSL-versleuteling niet is ingeschakeld in uw SQL-instantie, schakelt u het selectievakje SSL-versleuteling in het dialoogvenster Configuratie van IaaS-upgrade naast de SQL-definitie uit.

 3. DEM-Orchestrator en -werkers

  Voer een upgrade uit van alle DEM-Orchestrators en -werkers. Voltooi de upgrade op één server voordat u een upgrade uitvoert voor de volgende server.

 4. Agenten

  Voltooi de upgrade op één server voordat u de upgrade uitvoert voor de volgende server waarop een agent wordt uitgevoerd.

 5. Management agent

  Wordt automatisch bijgewerkt als onderdeel van het upgradeproces.

Als u andere services op één server gebruikt, worden de services door het upgradeproces in de juiste volgorde bijgewerkt. Als uw site bijvoorbeeld website- en Manager Services op dezelfde server uitvoert, moet u beide selecteren voor het bijwerken. Het installatieprogramma van de upgrade zorgt ervoor dat de updates in de juiste volgorde worden toegepast. U moet de upgrade op één server voltooien voordat u de upgrade op een andere server uitvoert.

Opmerking: Als uw implementatie gebruik maakt van een load balancer, moet de primaire toepassing die u wilt upgraden verbonden zijn met de load balancer. Voor alle overige instanties van vRealize Automation-toepassing-toepassingen moet load balancer-verkeer worden uitgeschakeld voordat u de upgrade toepast, om cachingfouten te voorkomen.

Voorwaarden

 • Maak een back-up van uw bestaande vRealize Automation-omgeving.
 • Als u een IaaS-server opnieuw opstart nadat u alle vRealize Automation-toepassingen hebt bijgewerkt maar voordat u de IaaS-onderdelen bijwerkt, stop dan alle IaaS-Windows-activiteiten, behalve de Manager Agent op de server.
 • Het IaaS-installatieprogramma downloaden voor het upgraden van IaaS-onderdelen na een upgrade van de vRealize Automation-toepassing.
 • Controleer of JAVA SE Runtime Environment 8, 64-bits, update 181 of hoger is geïnstalleerd op uw primaire knooppunt met de IaaS-website, Microsoft SQL-database en Model Manager. Nadat u Java hebt geïnstalleerd, moet u op elk serverknooppunt de omgevingsvariabele, JAVA_HOME , instellen op de nieuwe versie.
 • Controleer of de creatiedatum vóór de wijzigingsdatum ligt in het bestand web.config. Als de aanmaakdatum van het bestand web.config gelijk is aan of later is dan de wijzigingsdatum, voer dan de procedure in Upgrade van IaaS voor website-onderdeel mislukt uit.
 • Voer de volgende stappen uit om een nieuwe configuratie uit te voeren voor de Microsoft DTC (Distributed Transaction Coordinator).
  Opmerking: Zelfs als DTC (Distributed Transaction Coordinator) is ingeschakeld, kan de gedistribueerde transactie mislukken als de firewall is ingeschakeld.
  1. Selecteer in de vRealize Automation-toepassing Start > Systeembeheer > Component Services.
  2. Vouw Component Services > Computers > Mijn computer > Distributed Transaction Coordinator uit.
  3. Kies de juiste taak.
   • Klik voor een lokale standalone DTC met de rechtermuisknop op Lokale DTC en selecteer Eigenschappen.
   • Vouw voor een geclusterde DTC Geclusterde DTC's uit en klik met de rechtermuisknop op de benoemde geclusterde DTC en selecteer Eigenschappen.
  4. Klik op Beveiliging.
  5. Selecteer alle volgende mogelijkheden:
   • DTC-netwerktoegang
   • Externe clients toestaan
   • Binnenkomend verkeer toestaan
   • Uitgaand verkeer toestaan
   • Wederzijdse verificatie is vereist
  6. Klik op OK.

Procedure

 1. Als u een load balancer gebruikt, moet u uw omgeving voorbereiden.
  1. Controleer of de IaaS-website die de Model Manager-gegevens bevat, is ingeschakeld voor load balancer-verkeer.
   U kunt dit knooppunt identificeren door de aanwezigheid van de map vCAC Folder\Server\ConfigTool.
  2. Schakel alle andere IaaS-websites en niet-primaire Manager Services voor load balancer-verkeer uit.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het installatiebestand setup__vrealize-automation-appliance-FQDN@5480.exe en selecteer Als administrator uitvoeren.
 3. Klik op Volgende.
 4. Accepteer de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
 5. Typ de verificatiegegevens voor beheerders voor uw huidige implementatie op de aanmeldpagina.
  De gebruikersnaam is root en het wachtwoord is het wachtwoord dat u hebt aangegeven bij het in gebruik nemen van de toepassing.
 6. Selecteer Certificaat accepteren.
 7. Controleer op de pagina Installatietype of de optie Upgrade is ingeschakeld.
  Als Upgrade niet is ingeschakeld, zijn de onderdelen op dit systeem al bijgewerkt naar deze versie.
 8. Klik op Volgende.
 9. Configureer de upgrade-instellingen.
  Optie Actie
  Als u de Model Manager-gegevens bijwerkt

  Schakel het selectievakje Model Manager-gegevens in het gedeelte vCAC-server in.

  Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Voer slechts een keer een upgrade uit van de Model Manager-gegevens. Als u het setup-bestand uitvoert op meerdere machines om een gedistribueerde installatie bij te werken, werken de webservers niet zolang de versie van de webservers en de Model Manager-gegevens niet overeenkomt. Na het upgraden van de Model Manager-gegevens en alle webservers, moeten alle webservers correct werken.

  Als u de Model Manager-gegevens niet bijwerkt Schakel het selectievakje Model Manager-gegevens in het gedeelte vCAC-server uit.
  Aangepaste werkstromen behouden als laatste versie in uw Model Manager-gegevens

  Als u de Model Manager-gegevens bijwerkt, schakelt u het selectievakje Mijn laatste werkstroomversies behouden in het gedeelte Werkstromen voor uitbreiden in.

  Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Aangepaste werkstromen blijven altijd behouden. Het selectievakje bepaalt alleen de volgorde van de versies. Als u vRealize Automation Designer hebt gebruikt voor het aanpassen van werkstromen in Model Manager, schakelt u deze optie in om de meest recente versie van elke aangepaste werkstroom te behouden als meest recente versie na het upgraden voordat u de upgrade uitvoert.

  Als u deze optie niet inschakelt, wordt de versie van elke werkstroom die wordt geleverd door vRealize Automation Designer de meest recente versie na het upgraden. De meest recente versie vóór het upgraden wordt de op een na meest recente versie.

  Voor meer informatie over vRealize Automation Designer, raadpleegt u De levenscyclus van machines uitbreiden met vRealize Automation Designer.

  Als u Distributed Execution Manager of een proxyagent bijwerkt

  Voer de verificatiegegevens in voor het beheerdersaccount in het gedeelte Serviceaccount.

  Alle services die u upgradet worden met dit account uitgevoerd.

  Uw Microsoft SQL Server-database opgeven Als u de Model Manager-gegevens bijwerkt, voert u de namen van de databaseserver en de database-instantie in het tekstvak Server van het gedeelte Installatie-informatie voor Microsoft SQL-serverdatabase in. Voer een volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN of Fully Qualified Domain Name) in als naam voor de server in het tekstvak Databasenaam.

  Als de database-instantie zich op een niet-standaard SQL-poort bevindt, voegt u het poortnummer toe aan de specificatie van de serverinstantie. Het Microsoft SQL-standaardpoortnummer is 1433.

  Wanneer de Manager-knooppunten worden bijgewerkt, is de optie SSL van MSSQL standaard geselecteerd. Als uw database geen SSL gebruikt, schakelt u SSL gebruiken voor databaseverbinding uit.

 10. Klik op Volgende.
 11. Controleer of alle services die u wilt upgraden worden weergegeven op de pagina Gereed om te upgraden en klik op Upgraden.
  De pagina voor het upgraden en een voortgangsindicator worden weergegeven. Wanneer het upgradeproces is voltooid, wordt de knop Volgende ingeschakeld.
 12. Klik op Volgende.
 13. Klik op Voltooien.
 14. Controleer of alle services opnieuw zijn opgestart.
 15. Herhaal deze stappen voor elke IaaS-server in uw implementatie, in de aanbevolen volgorde.
 16. Nadat een upgrade is uitgevoerd voor alle onderdelen, meldt u zich aan bij de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing en controleert u of alle services, waaronder IaaS, nu zijn geregistreerd.
 17. (Optioneel) Schakel Automatische failover voor Manager Service in. Zie Automatische failover van Manager Service na een upgrade inschakelen.

resultaten

Alle geselecteerde onderdelen zijn naar de nieuwe versie bijgewerkt.

Volgende stappen

 1. Toegang tot het ingebouwde vRealize Orchestrator Control Center herstellen.
 2. Als uw implementatie een load balancer gebruikt, upgrade dan elk load balancer-knooppunt voor het gebruik van vRealize Automation-statuscontroles, en schakel load balancer-verkeer opnieuw in voor niet-verbonden knooppunten.

  Zie Load Balancing van vRealize Automation voor meer informatie.