Voeg de reactieheader X-Content-Type-Options toe aan de HAProxy-configuratie.

Procedure

  1. Open /etc/haproxy/conf.d/20-vcac.cfg om te bewerken.
  2. Voeg de volgende regels toe in de front-endsectie.
    http-response set-header X-Content-Type-Options nosniff
  3. Laad de HAProxy-configuratie opnieuw met de volgende opdracht.
    /etc/init.d/haproxy reload