Met de vRealize Automation REST API voor installatie kunt u installaties voor vRealize Automation maken die uitsluitend met software worden bestuurd.

Voor de installatie-API is een versie met JSON-indeling van dezelfde vermeldingen vereist die de CLI-gebaseerde installatie verkrijgt van het antwoordbestand ha.properties. Met de volgende richtlijnen kunt u zich vertrouwd maken met de werking van de API. Daar kunt u programmatische aanroepen van de API maken om vRealize Automation te installeren.

 • Voor toegang tot de API-documentatie opent u de volgende pagina van de vRealize Automation-toepassing in een webbrowser.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480/config

  U hebt een niet-geconfigureerde vRealize Automation-toepassing nodig. Zie De vRealize Automation-toepassing implementeren.

 • Als u wilt experimenteren met de API-gebaseerde installatie, zoekt u naar de volgende PUT-opdracht en vouwt u deze uit.

  PUT /vra-install

 • Kopieer de niet-ingevulde JSON uit het vak install_json naar een teksteditor. Vul de antwoordwaarden in zoals u dat doet voor ha.properties. Wanneer uw antwoorden in JSON-indeling klaar zijn, kopieert u de code terug naar install_json en overschrijft u de niet-ingevulde JSON.

  U kunt ook de volgende sjabloon-JSON bewerken en het resultaat kopiëren naar install_json.

  /usr/lib/vcac/tools/install/installationProperties.json

  U kunt ook een voltooid ha.properties converteren naar JSON of omgekeerd.

 • Selecteer in het actievenster valideren en klik op Uitproberen.

  Met de validatie-actie wordt de controle- en herstelfunctie voor de vRealize Automation-vereisten uitgevoerd.

 • Het validatieantwoord bevat een alfanumerieke opdracht-id die u kunt invoegen in de volgende GET-opdracht.

  GET /commands/command-id/aggregated-status

  Het antwoord op de GET bevat de voortgang van de validatiebewerking.

 • Nadat de validatie is voltooid, kunt u de werkelijke installatie uitvoeren door het proces te herhalen. Selecteer in het actievenster installeren in plaats van valideren.

  Afhankelijk van de grootte van de implementatie kan de installatie lang duren. Zoek opnieuw naar de opdracht-id en gebruik de GET-opdracht voor de samengevoegde status om de installatievoortgang op te halen. Het GET-antwoord lijkt mogelijk op het volgende voorbeeld.

  "progress": "78%", "counts": {"failed": 0, "completed": 14, "total": 18, "queued": 3, "processing": 1}, "failed-commands": 0

 • Als er tijdens de installatie iets misgaat, kunt u de logboekverzameling voor alle knooppunten activeren met de volgende opdracht.

  PUT /commands/log-bundle

  Net als bij de installatie kunt u met de geretourneerde alfanumerieke opdracht-id de status van de logboekverzameling bewaken.