Als u migreert vanaf vRealize Automation 6.2.5, kunnen de volgende problemen optreden.

Probleem in 6.2.5

Oplossing voor de nieuwste versie

Na de migratie van vRealize Automation 6.2.5 naar de nieuwste versie verschijnen catalogusitems die deze eigenschapsdefinities gebruiken in de servicecatalogus, maar kunnen ze niet worden opgevraagd.

  • Controletypen: selectievakje of koppeling.

  • Kenmerken: relaties, reguliere expressies of opmaak van eigenschappen.

In de vRealize Automation-release gebruiken de eigenschapsdefinities deze elementen niet meer.

U moet de eigenschapsdefinitie opnieuw aanmaken of de eigenschapsdefinitie configureren om te werken met een scriptactie in vRealize Orchestrator, in plaats van met ingesloten controletypen of kenmerken. Zie Catalogusitems worden na de migratie weergegeven in de servicecatalogus, maar kunnen niet worden opgevraagd voor meer informatie.

Reguliere expressies die worden gebruikt voor het definiëren van bovenliggende/onderliggende relaties in een vervolgkeuzemenu van vRealize Automation 6.2.5 worden niet ondersteund in de vRealize Automation-doelrelease. In 6.2.5 kunt u reguliere expressies gebruiken voor het definiëren van een of meer onderliggende menu-items die alleen beschikbaar zijn voor een bepaald bovenliggend menu-item. Alleen de items in het onderliggende menu verschijnen wanneer u het bovenliggende menu-item selecteert.

Na de migratie moet u de eigenschapsdefinitie opnieuw maken om de vorige dynamische waarden te herstellen. Zie Het gebruik van dynamische eigenschapsdefinities in vRA 7.2 voor informatie over het maken van een bovenliggende/onderliggende relatie tussen het bovenliggende vervolgkeuzemenu en het onderliggende vervolgkeuzemenu.

vRealize Orchestrator-werkstromen die werkstroomstubs gebruiken

Werkstroomstubs kunnen na migratie worden geconverteerd naar gebeurtenisbrokerabonnementen.

Zie de vRealize AutomationExtensibility Migration Guide voor meer informatie over de stappen voor conversie en wijzigingen.

Aanpassing voor Active Directory-integraties

Active Directory-configuratie en -beleidsregels zijn ingebouwd in het product:

Zie Werken met Active Directory-beleidsregels voor meer informatie over de Active Directory-configuratie.

Aangepaste IPAM-configuratie voor ingerichte werkbelastingen

IPAM-configuratie is nu ingebouwd in het product.

Zie Controlelijst voor het bieden van ondersteuning voor externe IPAM-providers voor meer informatie over de stappen voor IPAM-configuratie.

Gebruik van relationele expressies in woordenboek voor eigenschappen

Relationele expressies is niet langer een keuze in het woordenboek voor eigenschappen. Hierna volgt een voorbeeld van hoe u een relatie in het woordenboek voor eigenschappen kunt ontwikkelen in 7.x:

Eigenschapsrelaties in vRA 7

Aangepaste hostnamen

Er zijn verschillende opties voor aangepaste hostnamen na migratie. Zie Hostnamen beheren met vRealize Automation - deel 1: dit zijn uw opties! voor een overzicht van deze opties.

Gebruik van blueprints op basis van toepassingsservices

Voor het migreren van blueprints op basis van toepassingsservices zijn afzonderlijke migratiestappen vereist. Zie de VMware vRealize Application Services Migration Tool 1.1 User Guide voor meer informatie over de migratiestappen.