Wanneer een installatie mislukt en wordt teruggedraaid, moet de systeembeheerder controleren of de installatie van alle vereiste bestanden ongedaan is gemaakt, voordat een nieuwe installatie kan worden gestart. Sommige bestanden moeten handmatig worden verwijderd.