Op de pagina Validatie controleert u of de installatie van vRealize Automation door kan gaan.

Klik op Valideren om te controleren of alle onderdelen, rollen en accounts van vRealize Automation juist zijn en systemen elkaar kunnen verifiëren. Het proces kan een half uur of langer duren, afhankelijk van uw omgeving.

In geval van fouten vouwt u het regelitem met de fout uit en brengt u correcties aan op basis van de status en de weergegeven berichten. U kunt pas doorgaan met de installatie van vRealize Automation als de validatie is gelukt.