Als u vRealize Automation Appliance Management gebruikt om softwareagents te upgraden, kunt u logboekbestanden controleren om de oorzaak te identificeren van eventuele problemen die optreden.

Probleem

U kunt problemen ondervinden wanneer u een upgrade uitvoert van de softwareagenten. Door de logboekbestanden te bekijken tijdens de softwareagent-upgrade, kunt u identificeren waar zich een probleem voordoet.

Serverlogboeken

 • Volg het bestand updateSoftwareAgents.log op de server om het proces te bekijken: /storage/log/vmware/vcac/agentupdate/updateSoftwareAgents.log.
 • Volg het bestand catlaina.out op de doeltoepassing om te zien welke softwareagents zijn voltooid: /var/log/vcac/catalina.out.

  Zoek naar de s-tekenreeks, zoals de "ping" die wordt gemeld voor versie.0-SNAPSHOT.

U vindt aanvullende informatie op deze locaties.

 • /var/cache/vcac/agentupdate/{tenant}/{UUID}/UUID.plan
 • /var/cache/vcac/agentupdate/{tenant}/{UUID}/UUID.log
 • /var/cache/vcac/agentupdate/sqa/UUID/UUID.log (per besturingssysteem)

Voordat u een grote batch-upgrade start, moet u altijd een virtuele toepassingstest van de software agent-upgrade uitvoeren. Voor een overzicht van het proces:

 • Bekijk het eerste verzoek dat wordt ingediend bij de doel-virtuele toepassing om de agentversies te identificeren.
 • Bekijk het verzoek dat wordt ingediend bij de bron-virtuele toepassing voor de upgrade.
 • Bekijk de rapportage van de agents over hun nieuwe versiewaarde in de doelrelease van het virtueel apparaat.
 • Bekijk tussen deze gebeurtenissen het bestand updateSoftwareAgents.log op /storage/log/vmware/vcac/agentupdate/updateSoftwareAgents.log

Clientlogboeken

Linux-agentlogboeken bevinden zich in de agentlogboekenmap van appdirector: /opt/vmware-appdirector/agent/logs/*.log.

U ziet mogelijk logboekfouten zoals deze, die tijdelijk zijn omdat de EBS-wachtrijen schommelen tijdens de upgrade:

Feb 15 2018 16:54:10.105 ERROR [EventPoller-sw-agent-0ad2418d-5b42-4231-a839-a05dd618e43e] [] com.vmware.vcac.platform.event.broker.client.rest.RestEventSubscribeHandler - Error while polling events for subscription '{}'

org.springframework.web.client.HttpClientErrorException: 404 Not Found

org.springframework.web.client.DefaultResponseErrorHandler.handleError(DefaultResponseErrorHandler.java:91) ~[nobel-agent.jar:na]

org.springframework.web.client.RestTemplate.handleResponse(RestTemplate.java:641) ~[nobel-agent.jar:na]

org.springframework.web.client.RestTemplate.doExecute(RestTemplate.java:597) ~[nobel-agent.jar:na]

org.springframework.web.client.RestTemplate.execute(RestTemplate.java:557) ~[nobel-agent.jar:na]

org.springframework.web.client.RestTemplate.exchange(RestTemplate.java:503) ~[nobel-agent.jar:na]

com.vmware.vcac.platform.event.broker.client.rest.RestEventSubscribeHandler.pollEvents(RestEventSubscribeHandler.java:297) ~[nobel-agent.jar:na]

com.vmware.vcac.platform.event.broker.client.rest.RestEventSubscribeHandler$EventPoller.run(RestEventSubscribeHandler.java:329) ~[nobel-agent.jar:na]