Wanneer u vRealize Automation upgradet, blijven de bestaande roltoewijzingen van uw organisatie behouden. Bij het upgraden worden ook een aantal roltoewijzingen gemaakt om aanvullende rollen van architecten voor blueprints te ondersteunen.

De volgende rollen voor architecten worden gebruikt om de blueprintdefinitie in het ontwerpcanvas te ondersteunen:

  • Toepassingsarchitect. Verzamelt bestaande onderdelen en blueprints om samengestelde blueprints te maken.
  • Infrastructuurarchitect. Hiermee worden blueprints voor virtual machines gemaakt en beheerd.
  • XaaS-architect. Maakt en beheert XaaS-blueprints.
  • Softwarearchitect. Maakt en beheert Software-onderdelen

In vRealize Automation 7 kunnen tenantbeheerders en bedrijfsgroepbeheerders standaard geen blueprints ontwerpen. Geüpgrade tenantbeheerders en bedrijfsgroepbeheerders krijgen de rol van infrastructuurarchitect.

Gebruikers die een virtual machine opnieuw kunnen configureren in de vRealize Automation 6.2.x-bronversie kunnen het eigendom van virtual machines wijzigen nadat u een upgrade hebt uitgevoerd naar de nieuwe versie.

De volgende roltoewijzingen worden tijdens het upgraden gemaakt. Rollen die niet in de tabel voorkomen, worden naar dezelfde rolnaam in de doelimplementatie geüpgraded.

Tabel 1. Rollen toegewezen tijdens de upgrade
Rol in bronimplementatie Rol in doelimplementatie
Tenantbeheerder Tenantbeheerder en infrastructuurarchitect
Bedrijfsgroepbeheerder Bedrijfsgroepbeheerder en infrastructuurarchitect
Servicearchitect XaaS-architect
Toepassingsarchitect Softwarearchitect

Zie Tenant Roles and Responsibilities in vRealize Automation voor meer informatie over rollen.