Voer een opschoning van de database uit om uw Postgres-database voor te bereiden op een upgrade of migratie.

Grote objecten in de tabel pg_largeobject, waarin logboek- en telemetriebundels worden opgeslagen, en toepassingsobjecten kunnen uw upgrade of migratie vertragen of stoppen. Voordat u een upgrade of migratie probeert uit te voeren, kunt u uw Postgres-database voorbereiden door een VACUUM-opschoning van de database uit te voeren.
Opmerking: Het opschonen van de database kan niet worden uitgevoerd wanneer de services worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Begin met het maken van een back-up van uw appliance door een Postgres-databasedump te maken vanaf de pagina Cluster in VAMI, of begin met het maken van een back-up of momentopname van de virtual masterappliance.
 2. Schakel voor replicatie over van synchroon naar asynchroon vanuit de vRA VAMI.
 3. Als een Postgres-gebruiker op de hoofd-vRA (su - postgres) voert u de VACUUM-opdracht in de database uit om logboekvermeldingen te verwijderen.

  su - postgres -c "/opt/vmware/vpostgres/current/bin/vacuumlo -v -p 5432 vcac"

  su - postgres -c "/opt/vmware/vpostgres/current/bin/vacuumdb -f -p 5432 -t pg_largeobject -t pg_largeobject_metadata vcac"

 4. Gebruik de VACUUM FULL-opdrachten om databaseruimte terug te winnen.
  psql -d vcac
  vacuum full
  vacuum analyze