Wanneer u een XaaS-blueprint maakt, kunt u het formulier van de blueprint bewerken door nieuwe velden aan het formulier toe te voegen of de bestaande velden te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te rangschikken. U kunt ook nieuwe formulieren en formulierpagina's maken en hier nieuwe velden naartoe slepen en neerzetten.