U kunt een bepaald vRealize Orchestrator-endpoint laten gebruiken door een blueprint.

Wanneer IaaS een vRealize Orchestrator-werkstroom uitvoert voor een machine die wordt ingericht met deze blueprint, wordt altijd het gekoppelde endpoint gebruikt. Als het endpoint niet bereikbaar is, mislukt de werkstroom.

Voorwaarden

Meld u aan bij vRealize Automation als een infrastructuurarchitect.

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > Blueprints.
 2. Maak een blueprint of bewerk een bestaande blueprint.

  Als u een bestaande blueprint bewerkt, is het opgegeven vRealize Orchestrator-endpoint alleen van toepassing op nieuwe machines die worden ingericht met de bijgewerkte blueprint. Bestaande machines die worden ingericht met de blueprint maken onveranderd gebruik van het endpoint met de hoogste prioriteit, tenzij u deze eigenschap handmatig toevoegt aan de machine.

 3. Klik op het pictogram Blueprinteigenschappen ().
 4. Klik op het tabblad Eigenschappen.
  1. Klik op Aangepaste eigenschap > Nieuw.
  2. Typ VMware.VCenterOrchestrator.EndpointName in het tekstvak Naam.
   De naam van de eigenschap is hoofdlettergevoelig.
  3. Klik op OK om de eigenschap op te slaan.
 5. Klik op OK.