Gebeurtenisonderwerpen kunnen blokkeerbare en beantwoordbare gebeurtenissen ondersteunen. Het gedrag van een werkstroomabonnement wordt bepaald door de ondersteuning die het onderwerp voor deze gebeurtenistypen biedt en uw configuratie van het werkstroomabonnement.

Niet-blokkeerbare gebeurtenisonderwerpen

Met niet-blokkeerbare gebeurtenisonderwerpen kunt u alleen niet-blokkeerbare abonnementen maken. Niet-blokkerende abonnementen worden asynchroon geactiveerd en u kunt niet vertrouwen op de volgorde waarin de abonnementen worden geactiveerd. De activeringsgebeurtenis wordt echter zeker uitgevoerd en de vRealize Orchestrator-werkstroom die aan het abonnement is gekoppeld, wordt uitgevoerd. Niet-blokkeerbare abonnementen leveren alleen een reactie op als het onderwerp beantwoordbaar is.

Blokkeerbare gebeurtenisonderwerpen

Bepaalde gebeurtenisonderwerpen ondersteunen blokkering. Als u een werkstroomabonnement blokkeerbaar maakt, moet eerst de eerste werkstroom zijn voltooid voordat de berichten die voldoen aan de ingestelde voorwaarden, worden doorgestuurd naar de andere werkstroomabonnementen die aan de voorwaarden voldoen. Als u meerdere blokkerende werkstroomabonnementen voor hetzelfde gebeurtenisonderwerp hebt, kunt u de prioriteit van de abonnementen instellen.

Blokkerende abonnementen worden op volgorde van prioriteit uitgevoerd. De waarde 0 (nul) heeft de hoogste prioriteit. Als u voor hetzelfde gebeurtenisonderwerp meer dan één blokkerend abonnement hebt met hetzelfde prioriteitsniveau, worden de abonnementen op basis van hun naam in alfabetische volgorde uitgevoerd. Wanneer alle blokkerende abonnementen zijn verwerkt, wordt het bericht gelijktijdig verstuurd naar alle niet-blokkerende abonnementen. Door de synchrone uitvoering van blokkerende werkstroomabonnementen wordt de nettolading van de gebeurtenis steeds aangepast, zodat de bijgewerkte gebeurtenis wordt doorgestuurd naar de volgende werkstroomabonnementen.

Afhankelijk van de geselecteerde werkstroom en doelen kunt u een blokkering toepassen op een of meer werkstroomabonnementen.

Stel dat u abonnementen hebt voor twee inrichtingswerkstromen, waarbij de tweede werkstroom afhankelijk is van het resultaat van de eerste. Met de eerste wordt een eigenschap tijdens de inrichting gewijzigd, terwijl met de tweede de nieuwe eigenschap, bijvoorbeeld de naam van een virtuele machine, in een bestandssysteem wordt geregistreerd. Het abonnement ChangeProperty krijgt prioriteit 0 terwijl RecordProperty prioriteit 1 krijgt omdat dit abonnement afhankelijk is van het resultaat van het abonnement ChangeProperty. Het abonnement ChangeProperty wordt gestart wanneer een virtuele machine wordt ingericht. Omdat de voorwaarden van het abonnement RecordProperty zijn gebaseerd op voorwaarden na inrichting, moet dit abonnement worden geactiveerd door een bericht. Maar omdat de werkstroom ChangeProperty blokkerend is, wordt dit bericht pas ontvangen wanneer deze werkstroom is voltooid. Wanneer de naam is gewijzigd en de eerste werkstroom gereed is, wordt de tweede werkstroom uitgevoerd om de naam in het bestandssysteem te registreren.

Ook wanneer gebeurtenisonderwerpen blokkering ondersteunen, kunt u een niet-blokkerend workflowabonnement maken als het workflowabonnement geen afhankelijke vervolgworkflows heeft. Bij activering van het werkstroomabonnement wordt de vRealize Orchestrator-werkstroom uitgevoerd zonder verdere communicatie met vRealize Automation of het externe systeem.

Beantwoordbare gebeurtenisonderwerpen

Sommige gebeurtenisonderwerpen ondersteunen reacties van geabonneerde services. De service die het beantwoordbare gebeurtenisonderwerp heeft geregistreerd, kan een antwoordgebeurtenis ontvangen met uitvoer van de werkstroom, doorgaans als resultaat van een communicatie met een systeem of gebruiker. De uitvoerparameters van het antwoord moeten voldoen aan de ingestelde criteria van het antwoordschema zodat ze kunnen worden verwerkt door de vRealize Automation-service die de originele beantwoordbare gebeurtenis heeft gepubliceerd. Werkstroomabonnementen voor goedkeuring vooraf en achteraf zijn bijvoorbeeld beantwoordbaar. Als u een werkstroom maakt waarmee een goedkeuringsaanvraag naar een extern systeem wordt verzonden, wordt het antwoord met eventuele goedkeuring of afwijzing verwerkt door vRealize Automation en wordt het catalogusitem ingericht of wordt de gebruiker op de hoogte gesteld dat de aanvraag is afgewezen .

Het antwoord kan de uitvoer van de vRealize Orchestrator-werkstroom zijn of een fout omdat een time-out is opgetreden toen de werkstroom is mislukt. De antwoorden van de uitvoerparameters van de werkstroom moeten de juiste indeling van het antwoordschema hebben.