U moet informatie verzamelen en een bepaalde configuratie uitvoeren om een Microsoft Azure-endpoint in vRealize Automation te maken.

Procedure

 1. Zoek en noteer de id's van uw Microsoft Azure-abonnement en tenant.
  • Abonnements-id: klik op het pictogram Abonnementen op de werkbalk links in Azure Portal om de abonnements-id weer te geven.
  • Tenant-id: klik op het Help-pictogram en selecteer Diagnostische gegevens weergeven in Azure Portal. Zoek naar de tenant en noteer de id wanneer u deze hebt gevonden.
 2. U kunt een nieuw opslagaccount en een resourcegroep maken om aan de slag te gaan. U kunt deze ook later in blueprints maken.
  • Opslagaccount: gebruik de volgende procedure om een account te configureren.
   1. Zoek in Azure Portal het pictogram Opslagaccounts op de zijbalk. Zorg ervoor dat het juiste abonnement is geselecteerd en klik op Toevoegen.
   2. Voer de vereiste informatie voor het opslagaccount in.
   3. Selecteer of u een bestaande resourcegroep wilt gebruiken of een nieuwe wilt maken. Noteer de naam van uw resourcegroep. U hebt deze later nodig.
 3. Maak een virtueel netwerk. Als u een geschikt bestaand netwerk hebt, kunt u ook dat netwerk selecteren.
  Als u een netwerk maakt, moet u Een bestaande resourcegroep gebruiken selecteren en de groep opgeven die u in de vorige stap hebt gemaakt. Selecteer ook dezelfde locatie die u eerder hebt opgegeven. Microsoft Azure implementeert geen virtual machines of andere objecten als de locatie niet overeenkomt voor alle applianceonderdelen die door het object worden gebruikt.
  1. Zoek het pictogram Virtueel netwerk in het linkerpaneel en klik erop of zoek naar virtueel netwerk. Zorg ervoor dat u het juiste abonnement selecteert en klik op Toevoegen.
  2. Voer een unieke naam voor het nieuwe virtuele netwerk in en noteer deze voor later.
  3. Voer het juiste IP-adres voor uw virtuele netwerk in in het veld Adresruimte.
  4. Zorg ervoor dat het juiste abonnement is geselecteerd en klik op Toevoegen.
  5. Voer de overige basisinformatie voor de configuratie in.
  6. U kunt de andere opties desgewenst wijzigen, maar voor de meeste configuraties kunt u de standaardinstellingen behouden.
  7. Klik op Maken.
 4. Stel een Azure Active Directory-toepassing in zodat vRealize Automation kan verifiëren.
  1. Zoek het pictogram Active Directory in het linkermenu van Azure en klik erop.
  2. Klik op App-registraties en selecteer Toevoegen.
  3. Typ een naam voor uw toepassing die voldoet aan de Azure-naamvalidatie.
  4. Behoud de selectie van Web-app/-API als toepassingstype.
  5. De aanmeldings-URL kan alles zijn dat geschikt is voor uw gebruik.
  6. Klik op Maken.
 5. Maak een geheime sleutel om de toepassing te verifiëren.
  1. Klik op de naam van uw toepassing in Azure.
   Noteer uw toepassings-id voor later gebruik.
  2. Klik op Alle instellingen in het volgende paneel en selecteer sleutels in de lijst met instellingen.
  3. Voer een beschrijving voor de nieuwe sleutel in en kies een duur.
  4. Klik op Opslaan en zorg ervoor dat u de sleutelwaarde kopieert, omdat u deze later niet meer kunt ophalen.
  5. Selecteer in het linkermenu API-machtigingen voor de toepassing en klik op Toevoegen om een nieuwe machtiging te maken.
  6. Klik op Een API selecteren en kies de Windows Azure Service Management API.
  7. Klik op Selecteren.
  8. Klik op Machtiging selecteren in het linkermenu in Azure en selecteer vervolgens Azure Service Management benaderen als organisatiegebruikers (preview).
  9. Klik op Selecteren en klik vervolgens op Gereed.

 6. Autoriseer uw Active Directory-toepassing om verbinding te maken met uw Azure-abonnement zodat u virtual machines kunt implementeren en beheren.
  1. Klik opnieuw op het pictogram Abonnementen en selecteer uw nieuwe abonnement.
   Mogelijk moet u op de tekst van de naam klikken om het paneel te laten doorschuiven.
  2. Selecteer de optie Toegangsbeheer (IAM) om de machtigingen voor uw abonnement te zien.
  3. Klik op Toevoegen bovenaan.
  4. Klik op Een rol selecteren en kies Inzender in de lijst.
  5. Klik op de optie Een gebruiker toevoegen en zoek naar de naam van uw nieuwe toepassing. Wanneer u deze in de lijst vindt, selecteert u het vakje en klikt u achtereenvolgens op Selecteren en OK.
   Herhaal deze stap zodat uw nieuwe toepassing de rollen Eigenaar, Inzender en Lezer heeft.

Volgende stappen

U moet de hulpprogramma's voor de opdrachtregelinterface van Microsoft Azure installeren. Deze hulpprogramma's zijn vrij beschikbaar voor zowel Windows- als Mac-besturingssystemen. Raadpleeg de Microsoft-documentatie voor meer informatie over het downloaden en installeren van deze hulpprogramma's.

Wanneer u de opdrachtregelinterface hebt geïnstalleerd, moet u zich verifiëren bij uw nieuwe abonnement.

 1. Open een terminalvenster en typ uw Microsoft Azure-aanmelding. U ontvangt een URL en een korte code waarmee u zich kunt verifiëren.
 2. Voer in een browser de code in die u van de toepassing op uw toestel hebt ontvangen.
 3. Voer uw verificatiecode in en klik op Doorgaan.
 4. Selecteer uw Azure-account en meld u aan.

  Als u meerdere abonnementen hebt, kunt u er met de opdracht azure account set <subscription-name> voor zorgen dat het juiste abonnement is geselecteerd.

 5. Voordat u doorgaat, moet u de Microsoft.Compute-provider registreren bij uw nieuwe Azure-abonnement met de opdracht azure provider register microsoft.compute.

  Als er een time-out optreedt voor de opdracht en een fout wordt geretourneerd wanneer u deze voor het eerst uitvoert, voert u deze opnieuw uit.

Wanneer u de configuratie hebt voltooid, kunt u de opdracht azure vm image list gebruiken om de namen van beschikbare images van virtual machines op te halen. U kunt de gewenste image kiezen, de opgegeven URN voor de image vastleggen en deze later in blueprints gebruiken.