U kunt opslagreserveringsbeleid maken om blueprintarchitecten in staat te stellen volumes van virtual machines toe te wijzen aan verschillende datastores op platformen van het type vSphere, KVM (RHEV) en SCVMM of aan verschillende opslagprofielen voor andere bronnen, zoals vCloud Air- of vCloud Director-bronnen.

Als u de volumes van een virtual machine aan verschillende datastores of verschillende opslagprofielen toewijst, kunnen de architecten van blueprints de opslagruimte efficiënter beheren en gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld het besturingssysteem implementeren op tragere, goedkopere datastores of opslagprofielen en het databasevolume op snellere datastores of opslagprofielen.

Bepaalde machine-endpoints bieden alleen ondersteuning voor één opslagprofiel; andere bieden ondersteuning voor schijfopslag op meerdere niveaus. Schijfopslag op meerdere niveaus is beschikbaar voor vCloud Director 5.6-endpoints en hoger en voor vCloud Air-endpoints. Schijfopslag op meerdere niveaus wordt niet ondersteund voor vCloud Director 5.5-endpoints.

Als u een blueprint maakt, kunt u één datastore toewijzen of een opslagreserveringsbeleid met meerdere datastores voor een volume. Wanneer u één datastore of opslagprofiel aan een volume toewijst, gebruikt vRealize Automationde datastore of het opslagprofiel in kwestie indien mogelijk bij de inrichting. Als u een opslagreserveringsbeleid toewijst aan een volume, gebruikt vRealize Automation bij de inrichting een van zijn datastores of opslagprofielen (indien gebruik wordt gemaakt van andere bronnen zoals vCloud Air of vCloud Director).

Een opslagreserveringsbeleid is in principe een label dat een materiaalbeheerder op een of meer datastores of opslagprofielen toepast om datastores of opslagprofielen met soortgelijke kenmerken (zoals snelheid of prijs) te groeperen. U kunt een datastore of opslagprofiel slechts aan één opslagreserveringsbeleid tegelijk toewijzen, maar een opslagreserveringsbeleid kan veel verschillende datastores of opslagprofielen bevatten.

U kunt een opslagreserveringsbeleid maken en toewijzen aan een of meer datastores of opslagprofielen. Een auteur van blueprints kan het opslagreserveringsbeleid vervolgens toewijzen aan een volume in een virtuele blueprint. Wanneer een gebruiker een machine aanvraagt op basis van de blueprint, gebruikt vRealize Automation het opslagreserveringsbeleid dat in de blueprint is opgegeven om een datastore of opslagprofiel te selecteren voor het volume van de machine.

Opmerking: Als u SDRS op uw platform hebt ingeschakeld, kunt u instellen dat de opslag via SDRS wordt verdeeld voor afzonderlijke virtual machineschijven, of dat alle opslag voor de virtual machine wordt verdeeld. Als u met SDRS-datastoreclusters werkt, kunnen er conflicten optreden als u reserveringsbeleid en opslagreserveringsbeleid gebruikt. Als bijvoorbeeld een afzonderlijke datastore of een datastore binnen een SDRS-cluster wordt geselecteerd bij een van de reserveringen in een beleid of opslagbeleid, kan de opslagruimte van uw virtual machine geblokkeerd raken in plaats van dat deze wordt aangestuurd door SDRS. Als u opnieuw inrichten aanvraagt voor een machine met een opslaglocatie op een SDRS-cluster, wordt de machine verwijderd als het SDRS-automatiseringsniveau is gedeactiveerd. Zie de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Admin.Datastore.Cluster.ResourceLeaseDurationSec voor gerelateerde informatie over provisioning en SDRS.

Opslagruimte en geheugen die door middel van een reservering zijn toegewezen aan een ingerichte machine, worden vrijgemaakt wanneer de machine waaraan ze zijn gekoppeld, in vRealize Automation wordt verwijderd door de actie Vernietigen. De opslagruimte en het geheugen worden niet vrijgemaakt als de machine wordt verwijderd in de vCenter Server.

Bijvoorbeeld: u kunt geen reservering verwijderen die is gekoppeld aan machines in een bestaande implementatie. Als u geïmplementeerde machines handmatig verplaatst of verwijdert in de vCenter Server, blijft vRealize Automation de geïmplementeerde machines als live herkennen en voorkomen dat u bijbehorende reserveringen verwijdert.